Om Svenska Medium

Äldre tradition – nyvunnet intresse

Sedan långt bakåt i tiden har människor lockats av tanken på en osynlig värld och möjligheten att vara i kontakt med vänner och släktingar som dött. Genom historien har det förekommit ritualer för hur man skall nå över gränsen till den andra sidan och många har varit hängivna anhängare av tron på någonting mer än det vi ser. I Sverige har det tidvis varit en mycket farlig verksamhet som inneburit stora risker. Att bli utpekad som häxa var lika med döden. Begrepp som häxa användes brett och inkluderade alla som verkade för kontakt med avlidna, healing, seanser eller drömtydning. I dagsläget har vi klart mer nyanserad bild och har också nått en begreppsdefinition som berättar vad en person jobbar med för verktyg inom den mediala rörelsen.

Att jobba som medium har blivit en möjlighet som allt fler anammat. Det hålls regelbundna kurser för att utveckla sitt mediumskap och efter utbildning har man även möjlighet att få diplom och erhålla en titel som borgar för kompetens och erfarenhet.

Medium och äldre esoterism

För den som inte förkovrat sig i mediums arbete kan det tyckas svårt att förstå vad ett medium gör. Ofta blandar man samman definitioner och inkluderar allt ifrån mentala medium till esoterisk tradition i en och samma titel. Diskussionen om det esoteriska är intressant då även svenska universitet erbjuder kurser om ämnet. Dessa kurser är i allmänhet av historisk karaktär och behandla inte sätt att själv jobba med ämnet. Dock finns mycket intressant information om tidiga medium att ta del av om man sätter sig in i den litteratur som finns kvar. Den esoteriska traditionen är på sätt och vis nära bunden till dagens mediala arbete. Dock var detta läror som höll borta från allmänheten. I takt med att samhället ställer sig öppnare gentemot vetenskapligt oförklarliga upplevelser, har medium fått möjlighet att verka offentligt. Tidigt i historien finns dokument som på många sätt haft del i dagens syn på medialt arbete. Kanske är den mest omtalade personen Emanuel Swedenborg som under många år studerade och nedtecknade upplevelser som inte gick att binda till den värld han befann sig i. Under 28 år formulerade han åtskilliga latinska böcker vilka gavs ut i såväl London som Amsterdam. Flera av hans böcker går att läsa på svenska för den som är intresserad av hur ett av landets tidigare medium verkat.

Etymologi

I syfte att komma till grunden med vad ett medium är och hur man som medium arbetar, är det viktigt att söka sig tillbaks till ordet som betecknar personen. Medium är ett ord som går att härleda till latin, var det använts i en mängd olika sammanhang. Det är såväl inom spiritism som tekniklära. I fråga om tid, kan man se användning av detta begrepp redan i slutet av 1500-talet. Betydelsen var då mitt, eller mitten. Den spiritistiska traditionen använde ”medium” från mitten av 1800-talet. Även om man syftar till helt olika verksamhetsområden är betydelsen av medium densamma. Det rör sig om en kanal, eller någonting som finns emellan. Juridiskt bevandrade kanske vill tänka på det som en ”mellanman”. För att förstå vad ett medium gör, krävs tanken om flera världar som finns parallellt med varandra. Ett medium är den som går mellan dessa med budskap. Detta är den tydligaste förklaringen på vad som är definitionen av ett medium.

Olika medium

Även om man är ense om begreppet medium, finns det en uppsjö kategorier inom detta begrepp.

 • Mentalt medium
  Verkar man som mentalt medium är det fråga om att kommunicera budskap. En av uppgifterna mediumet har, är att helt släppa de egna värderingarna och känslorna för att komma i kontakt med de som vill göra sig förstådda eller tala med någon från den andra sidan världen. Ser man på tv-program som Det okända är det i allmänhet mentala medium som följs.
 • Transmedium
  Den som är ett transmedium jobbar helt utan inblandning av egna tankar och känslor samt är ej heller medveten. Att sätta sig i trans innebär i denna situation att överlåta kroppsligt tal och funktioner till någon från andra sidan. Många gånger kan talet förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. Det kan innebära att en brytning eller en dialekt används även om mediumet inte själv har detta. Enligt vissa medium är detta en av de tydligaste och djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför tolkningsproblematiken utan är en kanal för dialog mellan klient och besökare.I vissa situationer kan ett mediums ansiktsdrag förändras. Detta brukar omnämnas transfiguration och är någonting som kan hända om den som talar börjar ha fysisk form. Det är väldigt få som upplever transmedialitet och betydligt mindre antal som är med om transfiguration.
 • Fysiskt medium
  När man ser äldre filmer som visar seanser och upplevelser från medium och deras arbete, är det vanligt med någonting som ofta kallas fysiskt medium. Detta innebär att saker i rummet rör sig, att ektoplasma (energi) formas till en kroppsdel eller föremål, bord skakar eller varelser syns. I Sverige finns endast några som arbetar som fysiskt medium och det är ovanligt att få vara med vid en sådan manifestering.
 • Psychic art
  Även om detta sätt att jobba förekommer, har det länge varit svårt att hitta något medium som arbetar med detta i Sverige. Nu finns det några få som behärskar detta arbetssätt och resultaten är ofta mycket träffsäkra! Tanken med denna form av medialt arbete är att visa existens och att det medium man träffat också har förmågorna denna hävdar. Det hela går ut på att den som är medium ritar av individen som kommit till en sittning eller seans. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av personen i fråga.

Svenska medium

Den som vill komma i kontakt med ett medium i Sverige har goda möjligheter att göra så. Flera kända medium bor och jobbar i landet och det finns en stor öppenhet när det kommer till arbete inom en medial kontext. En av de stora lärarna som många gånger omtalats som en av de mest erfarna och skickliga i sin bransch, är Iris Hall. Denna engelska kvinna har utbildat flera av de medium som idag vunnit hög status för sitt arbete. Hon var känd för att ställa ordentliga krav på sina elever, men har också varit mentor åt flera av de som därefter tagit sig långt inom den svenska, mediala rörelsen.

Några av de mest välkända svenska medium som erbjuder sittningar och seanser runt om i landet, och som bär stor erfarenhet, är

Tarotkort

Medium arbetar med en rad olika verktyg för att hjälpa sina kunder att komma i kontakt med den andra sidan. Även om det finns många som har bilden av en spåkvinna med kula, är det bland annat tarotkort som är ett av de vanligaste föremålen ett medium använder sig av. Det skall sägas att detta bara är ett alternativ och inte någonting som alla medium utför.

Förekomsten av tarotkort går att spåra långt bakåt i tiden. Ända till 14-1500 tal. Uppkomsten av tarotkort finns det en hel del olika förklaringar till och ingen är verifierad som den korrekta. Det mest välkända förslaget är att de kommer från biblioteket, vilket sedermera brann ner, i Alexandria. Detta skall ha varit en samling av dokument och litteratur från hela världen och en ansenlig del av utbudet skall ha rört mediala och esoteriska verk. I och med förstörelsen av detsamma, villa man minnas och föra vidare traditionen. Detta skall ha varit en av förklaringarna till att man tog fram dessa kort. Nästa enorma bibliotek som öppnades förlades till Marocko, men det har inte gått att jämföra något annat med det som brann.

Att jobba med tarot är ett arbete man inte blir färdig med. Korten och sätten att lägga dessa kort, är inte det mest förunderliga. Du kan i princip välja vilka av alla de tarotkort du vill. Det handlar om vad du känner dig bekväm med. Förklaringen ligger sedan i tolkningen. Varje kort kan betyda flera saker och påverkas av vilken ordning de hamnar i. Utifrån detta kan man få en uppfattning om vad som går att se. Den som jobbar i rollen som medium har vissa gånger kontakt med sina guider för att få hjälp med att begripa vad korten visar. Den som själv vill lära sig arbeta med tarotkort har ett stort antal kurser att välja bland. Flera av dessa utförs intensivt och bygger ett fundament som man sedan kan utgå ifrån i jobbet.

Ny tid

De som jobbar med det okända kanske är ett bevis för att vi nått en ny tid där vi är öppna och mottagliga för att se även det som ligger bortanför den vetenskapliga karriären. Bevis för att vi är en del i ett sammanhang och inte nödvändigtvis det enda verkliga, går att se men jämna mellanrum. Intresset för den andra sidan har blivit mycket stort under senare år och det är enkelt att få komma i kontakt med de medium som har erfarenhet och kunskap.

17 reaktion på “Om Svenska Medium

 1. Hej,
  det är många unga och gamla som försvinner utan ett spår och ingen vet om något hänt och skulle önska att det fanns mer intresse bland medium att vara till hjälp i ett tidigt stadium..

  Vänligen och med all respekt
  Paola

 2. Bra sida med nyttig information! Vi som jobbar som medier i Sverige idag har mycket att göra. Ofta är vi överbokade och får rekommendera någon annan. Så intresset är mycket stort just nu för oss medier. Det är underbart att kunna hjälpa till. Änglarna myser 🙂

 3. Hejsan, undrar om ni vet ngn kurs för nybörjare i Lerums området. Vore mkt tacksam om ngn vet å vill ge mej info. Mvh

 4. Hej Lena
  Jag undrar om du kan vägleda mej
  jag blev lämnad efter 30 år så min värd rasade…. de tog mej 2 år att komma över.
  Nu har jag träffat några nya meny…. men jag har svårt att litar på ….kommer jag att träffa den rätte ??? eller har jag honom redan runt omkring mej ??
  Min ekonomi har varit upp och när på grund att jag är bara timanställd och jag är 60 år och inte många vill ger mej en fastanställning
  Kommer jag att klara mej ?????
  Jag miste också min mamma för 1 år hon heter Elena ……Jag han inte att hälsa på henne så jag är besviken för hon gav mej mycket kraft de sista åren
  Kommer vi att kunna sälja hennes hus för det har gåt mycket trögt …..min syster och jag
  har inte varit riktigt överens om vis detalj
  Tacksam för svar och hoppas att du kan hjälpa mej snälla
  Jag kan skickar pengar för din hjälp
  MVH Maria

 5. Hej

  Det saknas ett och annat bra medium, bla Pierre Hesselbrandt som är en av de bästa jag nånsin träffat. Vi var nu flera som kollade honom på hans storseans nu 30 maj och intervjuade personer som fått budskap, varpå massor stämde in och de har aldrig varit på hans seanser tidigare och även rest 30 mil för ändamålet. Mycket träffsäker, humoristisk och varm person.

  Vänligen

  Eva nattuggla

 6. Fam bru

  Problemer:
  Vi kjöpte huset vi bor i för ca 5 år sedan. Och från första dagen begynte det at skje mycke snodigt.

  Slik som at oppvasken blir tatt midt på natten uten at vi gjör det.
  Mine barn se en mann med hatt i deras rom. En gutt er ochså tilstede.
  I går då vi kom inn på deres sovrom var det stablat kopper pent upp . Balansert med limstift och baterier.Slik at det blei et torn. Dette skjedde då mina barn var på skola och dagis. Så det var ju inte dem.
  Mine barn er ochså redda för at sova i sitt rum. Och sover då med döra stengt, så de skal slippa at se något i gangen. Som det er mycke aktivitet.
  Vi hadde sovrummet deres för, men blei biten på min arm om natten. Med tydelige bitmerker der.
  Några gånger tör de inte at sova på sitt rum så de kommmer til oss nede i kjelaren.

  Nyeste er nu at dörer går upp av seg selv. Och då menar vi utgangsdörer. Slik som verandadöra.
  Den så jag at handtaget gikk upp och öpnet seg selv.
  Jag tok så den igjen og låste den. Men efter et par meter så var ju den öpen igjen.
  Trodde det först at det var en av våra barn. Men problemet var at de inte var hemma på den tidspunkten. Begge de stora var ju på skolan, och den minste var ju på dagis. Så det var ju inte dem då.
  Det har skjed mycke på den tiden vi har bodd her.
  Vi er ju redda för at detta ska skje på nattid och det er kaldt ute. Feks 25 minus och döra går upp.
  Då blir der ju kaldt i huset våras.
  Så pleas vi trenger sårt hjelp med dette. För mina barns skyld så de slipper at bli redda och för at det inte ska bli kaldt i huset. Så de stakars barna blir syka.

  Med Hilsen
  Ole Georg och Anne bru
  Vinkelgatan 16
  67040 Åmotfors.
  tlf 0722392766

 7. Hej 🙂 jag fick en present av min tjej, när jag fyllde år .det var att jag skulle gå till ett medium. Jag gick dit, men inget stämde. Ändå sa dom att hon skulle vara bra. Mediumet kom från Kalmar.
  Finns det inget något bra medium här i Växjö? Blev ändå lite nyfiken:) mvh Mats

 8. Det finns en 200 % klockren kvinna som jag vill tipsa om som jag fått förmånen att få en vägledning av.Hon ger de mest otroliga budskapen och är inte bara ett stort medium utan en kraftfull healer med. Arima Bergstedt är hennes namn, jag tycker hon ska finnas med här på listan om svenska medium. Tack ! MVH Karin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *