Hur förändras kulturpolitiken efter valet 2022

Om det blir ett maktskifte 2022 så är en bra fråga hur kulturpolitiken kommer att ändras. Politken som rör kulturen handlar både om konst och kultur. Den är till för att ge ett stöd till svenska kulturutövare. Det handlar alltså i grund och botten om hur mycket bidrag olika kulturprojekt ska få.

Det har uttryckts oro för att Sverigedemokraterna skulle ändra riktningen på kulturpolitiken för att få fram fler projekt som bättre speglar deras värderingar. Det är kanske inte varför folk har röstat på dem men ändå något som skulle kunna ske.

Det som är viktigt att tänka på i sammanhang är att en ny regering givetvis inte kan förändra kulturpolitiken i ett nafs.