Zoë lightworker

Om Zoë lightworker – I sökandet efter ett medium är det många som har svårt att greppa vad det handlar om och vad man skulle kunna vänta sig av ett medium. Sanningen är att varje medium är en unik person, precis som alla vi andra, och därmed har alla sin egen stil och sitt eget sätt att arbeta. Zoë lightworker utmärker sig på så sätt att hon verkligen kommer ifrån olika världar och har bakgrund inom såväl naturvetenskap som i mediala sammanhang.

Vetenskap och medialitet

Det finns en motsättning mellan vetenskapen och det mediala rummet. Sedan länge har vi byggt vår inställning på en dikotomisk inställning var saker är eller inte är. Vetenskapen har fått vara rättesnöre och avgöra vad som är rimligt att tro på och vad som därmed följaktligen inte är logiskt hållbart. Ju längre vi kommer i den vetenskapliga och psykologiska sfären, desto fler saker framstår som fullt logiska varför det kanske är en fråga om förståelse och ödmjukhet framför en krass idé om att allting går att mäta med de begränsade tekniker och medel som vi har i naturvetenskapen.

Zoë lightworker har en utbildning i neurokemi vilket är ett område var man arbetar med de kemiska funktionerna i hjärnan. Detta i kombination med att hon redan från barnaåren haft upplevelser som ligger utanför det ”normala” har resulterat i en mycket öppen och inkluderande övertygelse om hur man kan se på världen och inte minst på sig själv. Det finns en hel del klipp och tv-program var Zoë deltagit. Som ett känt tv-medium har hon blivit folkligt känd vid sidan av en rad andra medium.

Flytten från Stockholm

Tidigare bodde Zoë lightworker i Stockholm men valde sedan en tid att lämna storstaden. Enkelt uttryckt var det allt för intensivt och en ständig ström av information och intryck som störde den inre processen. När man aldrig har tid att bearbeta och kontemplera, finns marginella möjligheter att utvecklas. Att ta sig ut till Öland har varit någonting som hjälpt henne i arbetet och som individ. De mediala upplevelserna blir allt starkare och i stillhet har det kunnat gå att hitta nya infallsvinklar.

Kroppen och fysiskt arbete

Det är viktigt att inte nonchalera den fysiska kroppen när allt arbete sker på en annan nivå. Detta är en sanning som hållits fram i många traditioner och kulturer sedan sekler bakåt i tiden. För Zoë har detta inneburit att ta sig an yoga. En träningsform som är mer än bara fysisk träning utan också ett sätt att finna balans. Under tiden i huvudstaden arbetade Zoë med yoga. Någonting hon är utbildad inom. Med fokus på Kundalini-yoga har hon undervisat över hela stan och även anlitats av företag som vill arbeta med friskvård tillsammans med sina anställda.

Litteratur

Undervisningen Zoë fått och som hjälpt henne mot att kunna arbeta som healer, var hos Eric Pearl. Denne föreläsare har lärt ut healing-tekniker till otaliga personer över hela världen. För att kunna forma sin egen metod har hon sedan tagit kunskaperna vidare till nästa nivå och själv utvecklat en form av healing som hon arbetar intensivt med. I samråd med sin guide på andra sidan, har Nordic light healing inneburit stora möjligheter både för klienter och för Zoë lightworker. Vill du läsa mer om detta kan du via hemsidan finna en mängd information i ämnet.

Att ta fram sin egen verklighet och att sprida kunskap man fått lära sig, är någonting Zoë arbetar med regelbundet. Ett sätt att nå ut till de som kan vara intresserade av att bli mer av sig själva, är genom böcker. Under åren har Zoë skrivit ett stort antal böcker inom personlig utveckling. I hennes arbete är fokus ställt på framtiden och hur den påverkas av det vi uträttar idag! Boken om energibarnen syftar till att se vilken inverkan de har på den framtid vi har att se fram emot och vilka egenskaper vi kommer att ha nytta av.

En av de böcker hon skrivit handlar om hennes egen resa. Här finns mycket information om hur hon upplevt sin barndom och börjat inse att hon har egenskaper som inte alla andra har. Kanske kan man hitta svaren i de tidigare liv man haft på jorden, vilket hon går igenom i sin bok om regression och resan till sina tidigare liv. Att uttrycka sig i skrift eller musik, är någonting som går hand i hand med vem Zoë är. Hon har sedan tidig ålder gått in för musiken och har via musikklassen i grundskolan, tagit sig vidare till musikutbildningar såväl i Sverige som i USA. Med en tidigare verksamhet som låtskrivare och sångerska, har hon stor vana av att stå i rampljuset och möta publiken. I nuläget är dock karriären en helt annan.

Väx i dig själv

Self empowerment är någonting oerhört viktigt för Zoë lightworker, och någonting hon inspirerar till! Det handlar om att lyssna till sig själv och om att utvecklas till det man vill! Att ha kontrollen över sitt liv och sin framtid är någonting som kanske borde vara självklart men som inte verkar vara det. Det finns en hel del idéer om hur man skall vara och vad man skall prestera för att vara lyckad som människa, men klart mindre utrymme finns för att faktiskt hitta sin väg och bli den man är. Genom att arbeta med sig själv och se vart hän man önskar hamna, är en mänsklig rättighet som inte handlar om att trampa på andra, utan om att bygga upp sig själv.

När man är i kontakt med sig själv och sitt inre, har man möjlighet att nå längre än man trodde möjligt. Kanske är detta också en nyckel? – Att tro mer om sig själv och faktiskt också acceptera att man har ett ansvar för sitt liv. För Zoë är tanken om self empowerment någonting som format och kanske också bidragit till att hon lyckats nå dit hon vill. Det är möjligt för alla människor och handlar om att våga ta steget. Kanske är förändringen inte så långt bort som man skulle kunna tro? Med self empowerment som inställning kan man stärka sig själv och våga.

Besök Zoes hemsida

En reaktion på “Zoë lightworker

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *