Terry Evans

För många är Terry Evans det medium man först kommer att tänka på. Kanske beror det på de många tv-produktioner han deltagit i, eller att man varit på någon av de kurser som hållits. Serier som Förnimmelse av mord och Det okända har lyft fram arbetet som medium i ljuset och många har själva börjat utforska världen efter att ha sett kontakten som förekommer i tv-rutan. Terry Evans, född 1948 i England, håller i både storseanser, privatsittningar och är även en omtyckt föredragshållare. Därtill kommer också en omfattande kursverksamhet. Den meditationsform han tagit fram, bergsmeditation, är också någonting som gett upphov till en bok i ämnet.

Bakgrund och vägen fram till det mediala

Terry Evans hade tidigt ett djups intresse för parapsykologi. För den som inte är bekant med ordet parapsykologi en benämning på fenomen som ligger utanför den traditionella vetenskapen. Terry är inte ensam om att ha intresse för detta område. Såväl underrättelsetjänst som universitet genomför kontinuerligt studier för att verifiera och arbeta med dessa fenomen. Kanske är telekinesi och fjärrsyn två av de vanligast förekommande bitarna i pusslet. Det finns många begrepp och definitioner inom såväl parapsykologi som för tekniker relaterade till att vara medium. Något förenklat handlar samtliga dessa om en tro på någonting utanför vetenskapen men väl inom fleras vetskap.

Den första konsultationen Terry Evans var med om, ställde helt om hans väg framåt. De insikter han kom till klarhet över, resulterade i att han själv började arbeta med sin medium-potential. Nu, ett antal år senare, är han en av de mest erfarna i branschen och undervisare för otaliga medium.

Neutralisera egot

Att arbeta som medium är någonting som ställer höga krav på mediumet i fråga. Det finns många olika typer av medium som alla arbetar på olika sätt, men för mentala medium som Terry Evans, är man endast en kanal. Egna värderingar och tolkningar bör hållas utanför en konsultation. Egot är någonting som alltid strävar efter att visa sig och för ett medium kan det innebära en svårighet med att göra sitt arbete och åstadkomma den kontakt man strävar efter. När man är med om, eller får ta del av, diverse information och upplevelser, är det viktigt att förmedla. Inte att sätta sig över eller fritt tolka. Utifrån denna övertygelse menar Terry Evans att man som medium behöver arbeta med sin personliga utveckling vid sidan om att vara medium.

För den som är medium blir det omöjligt att välja vilken information som skall komma. Precis som att en översättare inte kan välja vad nästa kapitel i en bok skall handla om. Det är en fråga om att tolka och förmedla information. Dock brukar det bli mer personlig och privat information när man har en privat sittning än när man deltar i en storseans.

Välja tro

Öppenhet och acceptans är viktigt för både medium och andra. Terry Evans är noga med att understryka att han bara har sin egen sanning. Ingen annan behöver känna eller tolka världen på samma sätt. Det är fundamentalt och viktigt när det rör sig om att leva sitt liv. Både Terry och andra medium är noga med att vara öppna för att alla har sin tro. Det viktiga är att respektera och acceptera att vi har olika sanningar.

Creative Experiences Terry Evans AB

Sedan en tid tillbaks finns bolaget som Terry använder vid kurser och föredrag världen över. Under de senaste åren har en rad medium utbildat sig vid skolan utanför Örebro. Förutom de kurser som riktar sig till personer med intention att utbilda sig till medium finns också en möjlighet att jobba med sin intuition, personliga utveckling, sitt ledarskap i olika sammanhang, andlig healing, eller bergsmeditation. För mer information om de utbildningar som erbjuds kan du titta på företagets hemsida.

En introduktion

Intresset för det mediala har växt sig allt starkare i både Sverige och andra länder. Var man än befinner sig i världen, finns gamla traditioner och tekniker för att hela människor, få kontakt med andra sidan, eller jobba med sin intuition och kommunikation. I perioder har det varit förbjudet och riskabelt att yppa vad man gör som medium. Detta har gett upphov till mystik och hemlighetsmakeri. Någonting som än idag färgar den gängse uppfattningen om vad ett medium gör. För att öppna sinnena och ge sig själv möjlighet att faktiskt ta del av vad det innebär att vara medium, finns möjlighet att boka Terry och vara med om en föreläsning. Valet av huvudämne för en sådan föreläsning är valfritt. Dock utgår föreläsningen från aspekter av det arbete Terry utför och de erfarenheter som kommit längs vägen. Frågor som ofta tas upp rör frågor om ens potential, nyttan med att kontakta/få kontakt med andra sidan, personligt ansvar för sitt liv samt varför den andra sidan önskar kontakt. Föreläsningen kan anpassas till publiken och rikta in sig till de områden man önskar.

Bergsmeditation

För ett antal år sedan, under en livskris, skrev Terry en dikt som med tiden utvecklades till en meditationsform som idag går under namnet Bergsmeditation och är ett verktyg för att göra en resa in i sig själv och finna svar man behöver. I mångt och mycket rör det sig om ett sätt att förstå sig själv och kunna relatera till omvärlden. Det handlar inte om några entydiga svar, utan om att hitta valmöjligheterna och välja nästa steg. Valmöjlighet i fantasi och öppenhet kan beskriva meditationsformen. När man väl förstår tekniken kan man använda den till vardags, även om Terry menar att det bästa är att utöva meditationen med andra som också kan tekniken.

Kursgården erbjuder en mängd kurser och utbildningar för den som är intresserad av att komma vidare i sitt arbete eller få en presentation och en uppfattning om vad en utbildning kan innehålla. Förutom de kurser vi talat om på denna sida, finns en mängd mindre kurser och alternativ. Övernattning och kost finns att boka på skolan. Var noga med att säga till om specialkost. Terry Evans har nu en egen blogg där han skriver om sina tankar. Informationen som finns på denna är helt utifrån den verklighet Terry upplever. Det finns åtskilliga sanningar och den enda sanning man har är sin egen.

2 reaktion på “Terry Evans

  1. Hej! Skulle behöva svar på varför jag känner saker. Mina chakras öppnas varje dag och snurrar förstår ej varför. Har börjat känna andras energier fysiskt när jag håller i någon så känner jag ibland, personens ” energi strömmar” strömmarna går olika fort beroende på person. Vad är det? Varför kan jag känna det? M.m
    Mvh Charles

  2. Hej,
    Jag är lite desperat! Varför har det hänt så många dåliga och svåra saker för mig under de senaste två åren???? Straffas jag eller har jag gjort något dåligt? Jag klarar inte detta längre! Jag förstår inte varför…..

    Varma hälsningar
    Lena W

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *