Tarot

För många år sedan var tarot någonting nytt som näst intill ingen hade hört talas om. Om vi dock går längre tillbaks i tiden, eller till initierade grupper, är tarot någonting som funnits sedan urminnes tider. I vilket fall om man skall lita på några av de skolor som arbetar med tarot. Generellt sett kan man hitta ett par olika traditioner.

Vissa vill återknyta tarot till Egypten och dess storhetstid. Egypten är en smältdegel och en mötespunkt för en rad traditioner inom ockulta traditioner, varför vi kan hitta en mängd olika magiker som hänvisar sin kunskap till detta samhälle En av de kanske mest kända, och som också valt att arbeta fram en egen tarot kortlek, är Aleister Crowley. Denne person blev, underligt nog, en kändis som omnämndes både som världens elakaste man, och som en magiker vilken arbetade med att förfina sina kunskaper och den idétradition som följde med hans egyptologiska inriktning. Läs mer om Tarot på Tarotguiderna.

Om man väljer att inte gå på denna linje, utan vill ha en annan bärare av denna kunskap, får man börja titta i andra mystika traditioner. En del vill koppla samman tarot med biblioteksbranden i Alexandria. Detta bibliotek hade, enligt legenden, en av världens största samlingar litteratur från sin tid. Vi har också kunnat se att Alexandria var ett centrum för diskussion kring alla frågor som rörde stora tänkare och filosofi. När branden bröt ut och förstörde alla dokument, skall vissa människor ha valt att använda sig av Tarotkort som en slags minnesbank där varje figur stod för någonting speciellt. Man skulle kunna leka med tanken om att alla som arbetar med Tarot, också har en version av biblioteket med sig varje dag, utan att nödvändigtvis känna till vad det står i biblioteket.

Utvärdera Tarot

Det finns alltid de som vill testa om någonting verkligen är så bra som det verkar. För tarot har detta inte låtit vänta på sig. Det finns många studier som genomförts i syfte att fastslå vad som går att göra med tarot, och huruvida den information man får tillgång till, också motsvarar verkligheten. När det gäller tarot är detta mycket svårt. I och med att tarot inte gör anspråk på vetenskaplighet i den bemärkelse naturvetenskap gör, kan man inte heller räkna med att få ”rätt” svar genom vetenskaplig analys. Man kanske då bör använda sig av en helt annan måttstock. Detta är någonting som många utövare av tarot menar.  Det har genomförts en hel del tester var man önskat ta reda på om tarot fungerar eller inte. Det finns dessutom stora summor pengar som tillfaller den som kan bevisa övernaturliga fenomen. Hittills har ingen fått denna prissumma, men det kan finnas många skäl till detta.

I och med att man väljer att utgå från en idétradition, vetenskapen, och hävda dennas äkthet och konstant, är det omöjligt att verifiera sanningar som ligger utanför denna vetenskap. Detta innebär att man endast kan verifiera vissa typer av kunskaper med vetenskap. För de som lägger tarot och faktiskt jobbar aktivt med detta arbetsverktyg, kan det då vara svårt att klara sig i en vetenskaplig debatt.

När man jobbar med tarot är det tolkningsföreträdet man kan ifrågasätta. Om den som lägger tarot också avgör vad som är sant eller inte, kan man som klient inte veta vad man skall tro och hur man skall resonera. Tolkningen av tarot är väldigt personlig och låter sig inte göras hur som helst. För att få en så starkt och tydlig förklaring som möjligt av vad som sägs, samarbetar alltså tarotläggaren med den klient som kommit för att få del av framtiden. Det är dock inte bara framtiden man arbetar med vid tarot. Det är även nutiden och vad som tidigare hänt i livet. För att förstå hur tarot används och vad man kan räkna med, finns mycket information att hämta. Alternativet till detta är dock att man sätter sig ner med någon som verkligen förstår tarot.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *