Stjärntecken

Förstå nutid och se vår framtid. De flesta har kommit i kontakt med astrologi i någon form. Kanske har det varit genom morgontidningen där veckans horoskop går att ta del av? För andra är det genom ren allmänbildning eller starkt intresse man lärt sig det man kan om detta. Det finns en stor skillnad mellan astrologi och astronomi var den senare är en vetenskap som behandlar hur olika planeter förhåller sig till varandra och vilka banor de färdas. Det är dock först när det gäller stjärntecken som vi når astrologin vilken studerar egenskaper och påverkan utifrån de olika planeternas position och karaktär. Det finns mycket att läsa om astrologi för den som är intresserad och denna sida kommer att, för vissa, kunna bjuda på ny information om stjärntecken, egenskaper och annat som kan röra astrologi.

Fjärran tid

Om vi skall försöka härleda astrologi tillbaks till när den började intressera människor, eller i vilket fall tillbaks till den tid då vi kunnat anta att detta inträffat, får vi gå tusentals år bakåt i tiden till vad som omnämns tvåflodsriket, nu Irak, där Eufrat och Tigris passerar. Babylon vilket var huvudstad till Mesopotamien skall ha varit den plats var man först började arbeta med stjärntecken och kartlägga hur planeter rörde sig. Det finns en hel del dokumenterat i form av tavlor i lera. Man har varit mycket noga med sitt arbete och en del av vad man kommit fram till har vetenskapen kunnat verifiera inte tidigare än under 2000 talet. De stjärnbilder och grunden för de horoskop man idag talar om, kommer från denna tid. Dock var namnen naturligtvis inte detsamma som motsvarigheterna vi nu har på Svenska och Latin. De olika stjärntecken man då talade om var dessa.

 • Luhunga
 • Guanna, mul
 • Mastabagalgal, mosa
 • Nangar
 • Ura
 • Absin
 • Zihanitum
 • Girtab
 • Pah
 • Suhur
 • Gu, gula
 • Zib

Tiderna förändras

När vi ställer horoskop är det viktigt att känna till rikligt med information. I och med att vi befinner oss på olika delar av planeten kan vi inte utgå ifrån en standard vad gäller stjärntecken och positioner. Att känna till koordinaterna för den plats var man blivit förr, samt även tidpunkt, är viktigt för att kunna ta fram någonting som är korrekt. Det är inte bara soltecknet som spelar in när man ställer horoskop. Alla planeter, hus, sextiler, konjunktioner med flera, har sin roll. Detta är orsaken till att man behöver vara noga med såväl plats som tid. Det finns i dagsläget en hel del kartor och tabeller man kan se i för att hitta hur olika planeter stod vid en viss tidpunkt. Var noga med att dubbelkolla tabellen med flera andra innan du ser den som korrekt. Det har förekommit vissa skillnader i fråga om vissa planeter och datum och det går nu att hitta ett par olika tabeller. Om man skall utgå från soltecknet som enda fakta är det i stort omöjligt att komma fram till någonting som är djupt personligt för en individ. Alla som har ett och samma soltecken behöver inte vara i närheten av varandra. Detta indikerar vikten av att känna till hela bilden och inte bara den vanligaste pusselbiten.

Precession

När man skall sätta sig in i astrologi och vill gå djupare än vad tidningar erbjuder, kan man börja fundera över hur korrekt det hela egentligen är. Zodiaken, djurkretsen, är en teori och abstrakt konstruktion. Skall man följa den verkliga banan och de riktiga positionerna kommer denna inte sammanfall helt med den matematiska indelning som är norm. De stjärntecken vi använder är med andra ord mer individuella än de tolftedelar som zodiaken är uppdelad i även om zodiaken anpassas till viss del. För att hantera detta har zodiakens stjärntecken en marginal från 21° till 43°. Det finns också skillnader till följd av att vi använder oss av skottår i vår tidräkning. För den som nu känner att det blir för komplicerat, kan sägas att detta i stora drag är en förklaring kring komplexiteten. När man vill ställa horoskop behöver man inte ta fullt sikte just på benämning och stjärntecken utan kan räkna in vissa skillnader och tendenser. Som vi tidigare varit inne på är det inte en exakt vetenskaplig form som allt passar in i hur som helst.

Skulle vi ta oss ännu djupare i en diskussion om stjärntecken, kommer vi in på någonting som kallas precession och som är en vetenskaplig term för att jorden inte helt och hållet är på samma sätt varje år. Jordaxeln roterar ett varv under 26 000 år vilket innebär att man ibland kan vara i ett stjärntecken som i pappren avbildas som ett annat. Denna precession kan vi också nämna som en faktor i vad man avser med tidsåldrar. Enligt denna tanke är vi nu på väg att gå från fiskarnas tidsålder till vattumannens motsvarighet. Orsaken till detta är att vi börjar räkna zodiaken från vårdagjämningen och i vädurens tecken. I och med den precession vi talat om, har vädurens tecken fiskarnas bild. När vi kommer vidare mot nästa tidsålder, om 5-600 år, kommer vattumannens stjärntecken vara först vilken markerar tidsåldern.

Element

Även om det finns en mängd olika tankar om astrologi världen över, kan vi hålla oss kvar till den som är vanligast häromkring en stund. Vi har tidigare nämnt att det är långt mer än soltecknet som väger in när man ställer horoskop. Även om man räknar ut positioner för alla stjärnor och kroppar, är det ändå mer som tillkommer. Varje stjärntecken har relation till ett visst element vilket är viktigt att tänka på för att se egenskap samt tendens. Dessa är jord, luft, eld och vatten. Luft och eld är tecken som tillskrivs utåtriktade attribut vilka kallas maskulina. Jord och vatten är istället de feminina och introverta. Det finns många sätt att tolka element och dess innebörd, men det är någonting som ligger en bit utanför frågan om stjärntecken även om kopplingen dem emellan är tydlig.

Alternativ

Stjärntecken är någonting de flesta har en uppfattning om. Många har bra koll på sitt eget stjärntecken och vad detta symboliserar. Skulle man vilja se på frågan om stjärntecken med andra ögon, kan man titta på några av de tolkningar som finns runt om i världen. Det är lätt att tro att den zodiak vi använder oss av är generell världen över, men så är inte fallet.

Den kinesiska astrologin talar om stjärntecken i form av djur. Så långt är likheten synlig. Dock är det inte så mycket fråga om astrologi i en strikt mening som det är fråga om en filosofisk hållning. Att djuren blivit just dessa djur, härleds till buddhismen där tolv i viss ordning kom till Buddha. Varje djur har egenskaper som på sätt och vis har mycket att göra med dess motsvarigheter i den västerländskt kända zodiaken. Även här kommer elementen in i bilden. Dock är dessa fem istället för de mindre fyra som vi använder oss av i våra horoskop. Dessa är ej heller samma. I den kinesiska astrologin rör det sig om

 • Metall
 • Trä
 • Vatten
 • Eld
 • Jord

Under en cykel skall alla djur ha sammankopplats med alla element en gång. Detta tar 60 år och innebär att elementen helt enkelt upprepas till dess detta skett. Elementens turordning i kombination med djuret i fråga, visar någonting om personen. Det kan tyckas svårt att sätta sin in i hur detta fungerar i praktiken, men det är, rent teoretiskt, en logisk struktur.

Keltisk tradition

För många är Keltisk kultur och historia kopplad till druider och deras arbete. Förvisso ligger det en hel del i detta, man få har satt sig in i vad som konstituerar druidordnarna. Att ha en hög respekt för naturen är kärnan i denna tradition och man ser träd som källor av visdom. Den keltiska astrologin stämmer väl överens med övriga så till vida att det handlar om när och var man föds. Dock härleds inte egenskaper till djur och analogierna rör istället träd. De stjärntecken man kan tala om är dessa.

 • Björk
 • Rönn
 • Ask
 • Al
 • Vide
 • Havtorn
 • Ek
 • Järnek
 • Hassel
 • Vinranka
 • Murgröna
 • Vass
 • Fläder

Utöver att man väljer att dela in året i växter, har också månkalendern en stor roll i keltisk astrologi och studier av stjärntecken. I Sverige finns det inte någon större tradition av keltiska stjärntecken och resonemang. På senare år har man öppnat för influenser från kinesisk astrologi, men generellt håller man sig till de stjärntecken som finns i vår zodiak.

Horoskop

När man börjar sätta sig in i stjärnbilder och astrologi blir det tydligt att man får studera intensivt för att kunna ställa horoskop. Det är många faktorer som väger in vilket gör att soltecknet, även om det är ett av de viktigaste, inte ensamt kan ligga till grund för ett personligt horoskop. Stjärnbilder är en spegling av egenskaper i givna sammanhang och den som väljer att lära sig om detta område har en hel del intressant att lära. Stjärntecken är någonting som fascinerat och inspirerat människor under tusentals år. Oavsett hur vi ser på astronomi kontra astrologi och den vetenskapliga framfart som varit aktuell under senare tid, är det helt klart någonting som väcker tankar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *