Spådomar

Vad är spådomar och hur kan de förklaras. Den som vill sätta sig in i vad spådomar är och hur de kan underbyggas har en härlig mängd litteratur och ett stort antal kurser att välja bland. Det finns allt fler som jobbar med spådomar på ett eller annat sätt och man kan utan svårighet hitta utövare som kan tänka sig svara på frågor eller bidra med sin kunskap. I alla tider har människor sökt hitta svar på de stora frågorna i livet och vägar för att kunna svara på dessa, och vad som kommer i framtiden, har varit en naturlig del i de flesta samhällen världen över. Den som utför spådomar och som har kontakten med allt vi inte uppfattar med våra ögon, har fått en mängd olika namn. I vissa samhällen är det bushman, i andra häxor, medium, schamaner eller siare. Det finns en uppsjö sätt att arbeta med spådomar och man kan inte i förväg avgöra vem som verkligen har den kunskap som behövs och vem som inte riktigt är där än. Ju mer man känner till om spådomar och hur de fungerar, desto större chans har man att hitta rätt.

I Sverige är det flera medium som jobbar med spådomar och som har guider vilka hjälper till med att berätta om vad framtiden erbjuder. Vi kommer på denna sida att fortlöpande publicera artiklar om spådomar, utövare, och föreläsningar i ämnet. Allt för att bidra med kompetens och insikt kring vad spådomar är och hur man kan uppleva dessa.

Metoder för att se vad som väntar

För den som har ett genuint intresse för spådomar och hur man gör för att kunna förstå det man har att vänta, kommer här en liten beskrivning av sätt på vilka man traditionellt jobbat med spådomar. Alla har favoriter och sätt på vilka de har lättast att se framtiden och vad som fungerar bäst för en person behöver inte vara det bästa för en annan utövare av spådomar. Även om man traditionellt talar om spåkonst för att se framtid, kan vi dock understryka att det inte bara är framtid det gäller när man talar om spådom. I många fall kan det också röra nuet och hur en viss situation uppkommit och hur den ser ut i nuet. Genom att se framtid och förstå dåtid kan man hitta vikten i nutid.

Runor

Den som är på jakt efter sätt att tolka och förstå världen utifrån vår egen historia, hittar ofta vad han eller hon söker i äldre traditioner. Att spå i runor är någonting vikingar hållit på med under dessa samhällen och man kan även nu för tiden hitta de som jobbar med runor när de skall ha en konsultation. Runor är till viss del som en förenkling av tarotkort även om uttydningen kan kännas komplicerad. Som i alla metoder för spådomar är det inte svårt att lära sig hur man skall göra för att lägga upp kort, titta i kaffe, se regndroppar eller vad man nu gör för att uttala sina spådomar. Svårigheterna handlar om att verkligen kunna tyda den information man får ta del av. Så även när det kommer till runor och hur man jobbar med dessa. Varje runa har en mängd olika innebörd även om man ofta kan hitta en klar riktning endast med en runa. Som inom många spådomar kan man utföra handlingen på en mängd olika sätt och det finns egentligen inget rätt eller fel här. Vanligt inom spådom med runor, är att man samlar runor för att dra en för varje tid. En för nu och en för framtid och så vidare.

Kaffesump

Skulle du vilja hitta metoder för spådom och känner dragning till kloka gummor och hur de arbetat med spådom genom åren, kan du spå i kaffe eller hitta någon som har kunskap i detta. För många kanske det känns förlegat att spå i kaffe, men har man en utgångspunkt som handlar om att vi lever i energifält som påverkar oss, är det inte svårt att inse hur detaljer kan berätta om helhet eller framtid för oss som varelser.

Att uttala spådomar efter att ha sett kaffesump, är någonting som gjorts sedan lång tid tillbaks. Precis som vid andra typer av spådomar kan man inte säga att metoden för att få underlaget, kaffesump, är svårt utan det är återigen fråga om hur man gör för att uttyda vad den innebär. Har du intresse för spådomar är du kanske redan väl insatt i hur man kan gå tillväga för att se framtiden i en rad olika situationer och med diverse redskap, men för den som inte satt sig in i vad det innebär att göra spådomar kan det vara en ny värld som växer och blir större för varje bok man hittar och varje individ man träffar. Att allting hör samman är en viktig del i den livsåskådning många aktiva spåkvinnor och män har.

Tarotkort

För oss nutida människor är tarotkort ett av de vanligaste sätten när man vill se in i framtiden och få ta del av spådomar. Tarotkort är egentligen helt vanliga kort med diverse motiv. Man kan uttrycka spådomar även med hjälp av andra kort, men tarot har blivit en viktig del av modernt arbete med spåkonst. De flesta medium som finns aktiva i Sverige har en eller annan relation till dessa kort och vissa är mycket uppskattade för sin kunskap. Det går lätt att hitta åtskilliga personer som fått hjälp av vad de hört från det medium som lagt tarotkort, och man kan snabbt få recensioner om hur olika medium arbetar. När man studerar till att bli medium är det inte ovanligt att tarotkort är en del av utbildningen. För andra har detta varit en språngbräda in i den verklighet man sedan verkar inom när man blivit utbildat medium.

Innebörd

Som vi tidigare varit inne på i fråga om spådomar och sätt att arbeta för att kunna se in i framtiden, är det inte så mycket en fråga om vad man gör utan hur man gör och vad man kan tyda vad gäller detaljer, kort eller vad man jobbar med för att kunna berätta för sin klient vad denne har att uppleva.

När det gäller spådomar utifrån kort, handlar det om att veta hur de olika betydelserna bildar en grund från vilken man kan utgå. Alla kort har sina olika betydelser och det är stor skillnad på betydelsen av ett och samma kort. Allt är fråga om när det kommer upp och vad det innebär i situationen. Vill man lära sig mer om hur man jobbar med dessa kort för att kunna se in i framtiden, kan man hitta en mängd utbildningar och kurser vilka syftar till just detta.

Utbildning

Vill du gå en kurs i hur du jobbar med tarotkort för att kunna nå spådomar finns en mängd alternativ. De upplägg som finns att ta del av vad gäller utbildningar och kurser i tarot, har olika utformning och kan se ut på flera olika sätt. I allmänhet brukar man gå igenom bakgrunden till tarotkort och hur man kan jobba med dessa. Varje undervisning kommer följas av diverse test och övningar för att se att man verkligen förstått vad man ser. Det är, som vi tidigare nämnt, inte ovanligt att man kan lägga ut kort i vissa mönster. Konsten är att förstå vad det är man har framför sig. När man jobbar med tarotkort är det också viktigt att tolkningen är öppen för kunden. Kanske har ni helt olika sätt att beskriva samma händelser? Försök att hålla svaren öppna och breda är därför någonting som kan hjälpa er båda att förstå vad det är ni jobbar med. För kända medium är det i samråd med guider som tolkningen sker. Detta ger möjlighet att föra dialog med den andra sidan för att inse vad det är fråga om. Vill man jobba som medium och lära sig hur man får kontakt på detta sätt, kan man gå utbildningar för att bli medium. Allt är helt upp till den som vill lära sig, och man kan komma långt även om man inte är aktiv som medium utan bara vill få en kunskap i hur man gör för att nå spådomar utifrån de kort man använder sig av vid försök.

Även nutid

För de flesta kanske spådomar har en koppling till framtiden men det är inte bara fråga om vad som kommer utan också om var du befinner dig. Att känna till nuet är inte bara viktigt för att visa att man verkligen förstår någonting utan också för att hitta en riktning och lättare tolka vad kort eller andra verktyg berättar. Vad för saker man använder sig av när man förmedlar spådom är oviktigt. Det handlar om att kunna se in i framtid och kasta sig in i nuet. På detta vis är spådomar inte bara ett maskinellt arbete utan någonting som kombinerar diverse områden vi delar upp i spådom, medium, siare, häxa och vad det nu kan finnas för andra titlar. Tala med den du går till för att få höra om ditt liv. Ofta kan du få svar på allt du söker redan innan en konsultation så du har möjlighet att boka tid eller gå till någon annan.

En reaktion på “Spådomar

  1. Just spådom med runor finner jag vara mitt favoritverktyg, inte minst som det systemet rymmer så många andra (med lite pill och meck). man kan i runorna enkelt väva in zodiaken, tarot, iChing etc etc.

    På min tjänst, runa.regeborg.se , använder jag dock mig av futharken och en ganska simpel ”veckotidningsnivå” på systemet och tolkningar, men det fungerar rätt bra ändå. 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *