Reiki healing

Universell energi

Den som har ett intresse för healing och läkekonst med alternativa ursprung, har med stor rimlighet varit i kontakt med reiki healing vid något tillfälle. Reiki healing är en teknik som spridit sig snabbt över hela världen och som i dagsläget har åtskilliga utövare. Även om tekniken som sådan är ganska ny, sedan 1914, är det många som härleder fenomenet långt bakåt i tiden. Det som upptäcktes 1914 var alltså inte reiki per definition utan en metod för att komma i kontakt med denna. Rötterna till den teknik som nu lärs ut runt omkring över flera kontinenter, bygger på en japansk tradition som genom åren också haft gradsystem taget från japansk idrott. Gradindelningarna har varierat över åren och det finns i dagsläget inte något gradsystem som skyltas med utåt. I vilket fall inte vanligtvis.

Ordet reiki

Reiki healing är ett fenomen och en tradition som hjälper människor att kunna bidra till möjligheten att helas. Det kan låta invecklat men handlar helt enkelt om att utövaren är en kanal för den energi som utför arbetet. Det man som utövare kan göra är alltså att bli en bättre kanal för denna energi. Ordet reiki är en sammanskrivning av två ord som inom japanskan kan tolkas på olika vis. Språket är svårt och har en uppsättning förklaringar för varje ord beroende på den kontext i vilken man använder orden i fråga. En översättning av rei och ki är alltså svår att göra till fullo. Vanligast är att man översätter det till universell energi och kanske är detta ändå en bra formulering då man arbetar som kanal för den energi som sedan hjälper kunden var det behövs.

Diagnos

När man jobbar med alternativmedicin eller healing på något sätt, är det inte ovanligt att man behöver en hel del kunskap för att kunna ställe en diagnos som berättar vad man behöver göra för att personen man har framför sig skall bli frisk och kunna få må bra. Inom reiki healing finns inte några sådana krav. Istället handlar studierna om utövaren och hur denne skall kunna fungera som en bra kanal för den energi som sedan utför jobbet som gör att en kund får bättre status kroppsligt eller i vissa situationer också på andra nivåer.

Reiki healing bygger på att man för över energi genom händerna och för att kunna göra detta på bra vis krävs att man övar en hel del. Förutom att träna på att föra energi till kunden måste man också gå igenom en initieringsfas om man skall följa denna tradition. Denna går ut på att läraren, den som redan utför reiki healing, sätter eleven i kontakt med den energi som man för vidare. När man väl har varit med om en sådan upplevelse kommer den inte försvinna för att man tänker på annat. Detta är någonting man gör vid ett tillfälle. Dock kan det bli fler av dessa upplevelser för att lära sig ytterligare områden inom reiki healing. Som utövare kan du helt släppa tanken på diagnos. Du skall kort och gott hjälpa till med att energi hamnar i kunden och sedan kallt utgå ifrån att denna energi gör vad den behöver. Således är reiki healing någonting som man kan utföra utan att känna till allt för mycket om kroppen och ur saker och ting påverkar vid en behandling.

Utbildning

Det finns en hel del att läsa för den som har ett stort intresse för reiki healing. Det är också många som håller utbildningar och kurser vilka man kan gå för att sedan erhålla bevis på att man har fått kunskapen man behöver. Det finns många som väljer att gå en kurs i reiki healing bara för att kunna ge reiki till vänner och släkt. Dock är det alltid fråga om att få den initiering som sägs vara en förutsättning för att kunna utföra denna typ av behandling. En hel del kan man läsa sig till och många av de övningar som görs kan man öva på hemma om man skulle vilja detta.

En reaktion på “Reiki healing

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *