Healing i Göteborg

Healing – behandlingar eller utbildning

Bland alternativa filosofier och metoder för att underlätta livet i vardagen, är healing någonting som funnits med sedan tusentals år. Att hela och läka har varit en förutsättning för att kunna bilda byar och samhällen utan att varje förkylningstid skulle innebära total katastrof, även om många strukit med i sviterna av inflammationer och förkylningar. Healing och metoder för att hjälpa kroppen att helas kan se ut på ett flertal olika sätt och vissa av de traditioner som finns bevarade, är nu tillgängliga för den som vill. Söker man efter healing i Göteborg eller någon annan svensk stad kan man hitta en uppsjö möjliga alternativ som alla har sitt ursprung och sin individuella fokus. För vissa är healing allt som har med att läka att göra medan andra riktar in sig mer på en viss typ av metod.

Alternativmedicin och healing i Göteborg

Det finns en distinktion mellan alternativmedicin och healing i Göteborg och på andra platser i världen. Denna innebär ofta att alternativmedicinen använder växter och preparat för att påskynda behandlingens tid medan healing syftar till att man helar med energi istället för att tillföra någonting annat. Detta är en uppdelning som de flesta kan enas om vara korrekt. Även om man har klart för sig vad som definierar healing respektive alternativmedicin, finns det en hel del kvar att sätta sig in i om man vill få en bild av healing i Göteborg. De olika traditionerna har en hel del likheter även om det finns saker som varierar i hur man arbetar.

Reikihealing

Reiki är en teknik som fått stor uppmärksamhet sedan lång tid tillbaks. Det finns många utövare runt om i landet och för den som vill lära sig mer om healing i Göteborg finns ett flertal kurser och möjligheter till studier. Flera av de som väljer att sätta sig in i reiki har redan en viss kunskap om olika healingmetoder, men det är inte nödvändigt att ha några erfarenheter eller känna till någonting om tekniker och bakgrund för att lära sig mer om reiki. Traditionen sägs komma från början av 1900talet då Usui Mikao fick tillgång till denna energikälla. Det finns många teorier om hur det gick till när han fick lära sig reiki och lika många uppfattningar om hur gammal denna kunskap skulle kunna vara. Ordet är en sammanskrivning av rei ki. När man översätter detta finns en rad möjliga resultat då japanskan har komplex struktur och ett flertal betydelser för ord. Dock skulle man kunna översätta det till universell energi. Även om reiki bygger på en och samma teknik är det många förändringar som kommit under åren. Inte minst i början av spridningen som kommit till Sverige och en rad andra delar av världen. Dessa handlade framförallt om gradindelning där man kom högre ju större erfarenhet man hade. Om man går till någon person som erbjuder healing i Göteborg är det inte säkert att man i första hand vill diskutera gradindelning utan man fokuserar på arbetet i fråga. Detta är någonting som ligger helt rätt i fråga om tanken med reiki.

Till skillnad från vedisk tradition och teknik, krävs inte någon diagnos för att använda reiki. Istället bygger denna healingform på att man blir en kanal för energi som kommer dit man behöver. Således är det handkontakten och flödet som utför arbetet när den som tar emot kunder blir en kanal för denna energi.

Initieringar

Flera traditioner inom healing bygger på att man får en kontakt med energi som hjälper kunden. För att hitta denna källa krävs ofta en initiering vilket innebär att läraren sammanför eleven med källan. Detta är en del av utbildningen som inte rekommenderas att själv försöka sig på. Istället hänvisar man till lärare som kan visa frekvensen man behöver ställa in sig på. När man väl blivit initierad är detta inte någonting som försvinner. Dock kan man få ytterligare sådana när man kommer längre med sina studier och räknas som en mer erfaren healer.

Healingkurs

Att lära sig healing på Healingkurs

Det finns en stor marknad för vård i alla dess former. Utöver den skolmedicin som de flesta av oss varit i kontakt med, finns också en rad alternativa metoder och tekniker som går att spåra långt bakåt i tiden. I allmänhet är det fråga om tekniker som av olika anledningar nästan fallit i glömska, men som ändå lyckats föras vidare till dagens tid. När man söker efter vård och healing kan man få en uppsjö olika svar som kan ha olika stor relevans. Ofta är det fråga om en hel del olika typer av healing och när man skall välja krävs en hel del intuition samt kunskap för att man skall lyckas hitta det man söker.

Många av de som har ett intresse för healing, är också intresserade av att gå djupare än att bara få en behandling. Det finns helt enkelt intresse för att lära sig mer om det hela och kanske gå en healing kurs för att själv kunna jobba med detta.

Skolor för healing och alternativ behandlingsform

Även om Sverige legat efter en tid när det kommer till alternativa behandlingstekniker och healing kurser, finns det nu en hel del olika skolor och lärare att höra av sig till om man vill lära sig mer om detta område. Det finns vissa skolor som håller egna kursgårdar var man kan välja bland en rad olika utbildningar. Att gå en healing kurs är för många en första kontakt med dessa skolor och kursanläggningar. För att hitta rätt kurs för det man vill lära sig kan det vara en fördel om man sätter sig in i de olika typer av healingutbildningar som finns tillgängliga. Vissa kurser går regelbundet medan andra bara hålls någon gång varje år. Ytterligare någon healing kurs gå bara att boka när en lärare finns i landet vilket kan vara olika frekvent.

Healingformer

Det finns en rad olika sorters healing och när man går en healing kurs är det i allmänhet en viss metod man lär sig. Flera utbildningar ges i ett visst antal steg vilket innebär att man efter en avslutad kurs för söka till fortsättningskursen. Några erbjuder platsgaranti för den som kommer från en tidigare kurs, medan andra vill att man genomför test av någon sort för att visa att man verkligen lärt sig det man behöver för att kunna gå vidare till nästa.

En vanlig healing kurs är reiki vilket är en teknik som fått mycket utrymme i debatten under senare år. Traditionen bygger på en japansk tradition som formulerades omkring 1900talens första årtionde. Källan som bär universell energi är självklart äldre än 1900talet, men det var först här som man formulerade det till en tradition som man kan lära sig genom en healing kurs i Sverige eller i något annat land var det finns utbildningar. Genom åren har reiki healing förändrats och man kan i dagsläget välja att gå en healing kurs i ursprungsskolan eller i Karuna reiki vilket är en healingform som kommit ännu senare och som bygger på den vanliga reikitraditionen.

Förutom reiki kan man gå kurs i någon annan typ av healing. Det finns en mängd olika alternativ och man kan ha nytta av att sätta sig in i vad de olika innebär och hur en kurs ser ut. Det finns vissa etiska riktlinjer för reiki och dessa brukar ofta fungera även när det kommer till andra former av healing. Kort och gott kan man säga att det handlar om respekt och medkänsla för omvärlden och för den kund man har för tillfället.

Större avstånd

Även om man kan ha en bild av att healing rör sig om att man skall röra någon med händerna och föra över energi, är det inte nödvändigt att göra så. Den som går en healing kurs kan få höra om att ge healing över geografiska hinder. Det kräver en del för att man skall lyckas ordentligt med sådant men om man läser mer om healing kan man få en bild av hur det går till.

Seans

Konsultation hos professionellt medium

Det finns en rad fördomar om hur det går till när man bokar tid hos ett medium. Dessutom är det en förvirring i fråga om de begrepp som används och den terminologi de initierade använder sig av. Om man skall gå in på djupet och försöka bilda sig en uppfattning om skillnaderna mellan seans, konsultation, storseans, sittning, fysiskt eller transmedium, och alla andra termer som används, har man en hel del arbete framför sig. Dock kan man få en liten fingervisning i denna artikel där vi kommer att gå in på några av dessa olika termer och ord som kan dyka upp när man söker fakta inom den mediala rörelsen.

Seans och sittningar

När man bokar tid hos ett medium kan man se en mängd olika begrepp som används mer eller mindre synonymt. Det kan vara allt ifrån sittning till seans, konsultation eller någonting annat. Frågan är inte vad det kallas utan vad det innebär. Bäst sätt att få reda på vad som avses är att ta kontakt med det medium man vill boka tid hos för att direkt förklara vad man söker. Om man inte bokat in sig hos något medium tidigare kan det vara bra att säga detta så den som är medium kan förklara lite om arbetet och ge en bild av hur det kommer att gå till. Det är inte ovanligt att man initialt pratar en stund för att komma ner i varv och slappna av. Detta är ofta en förutsättning för att arbetet skall gå så enkelt och smidigt som möjligt.

För många är en privat tid hos ett medium en ”sittning” eller ”konsultation”. När man talar om seans är det fråga om att man är några stycken som deltar och en storseans är i allmänhet den typ av aktivitet som kan visas i tv när en hel publik är på en och samma plats. En seans kan se ut på ett flertal olika sätt och man kan inte riktigt säga vad som är en typisk seans och vad som är utanför den klassiska formen.

Fysisk demonstration

Det finns vissa medium som jobbar med fysiska seanser vilket är någonting som avviker från det man brukar kalla seans. Dessa har ett stort inslag underliga händelser och man vet inte vad som kommer att ske under dessa. Vanligtvis är man ett antal personer i ett rum där man har svag, om någon, belysning. Den som är medium försätts i trans och saker och ting kan hända. I vissa fall kan man höra ljud, känna temperatur som ändras, se mönster i sand eller uppleva att saker och ting flyter omkring och svävar ovan mark.

Någonting som fått en hel del uppmärksamhet är när det okända tar form och visar fysisk kropp. Ibland rör det sig om en skepnad som passerar och ibland om att ektoplasma bildar formen av en kroppsdel eller ett ansikte. Det är många som är intresserade av sådana demonstrationer även om det är relativt ovanligt att se. I vilket fall i Sverige där vi har en annan tradition.

Vanlig sittning

Även om det är konstigt att kalla någonting för en ”vanlig” sittning, är det smidigt när man vill föra tankarna till de olika program som finns på tv. Det arbete vi oftast ser i dessa handlar om en sittning var man får information eller kontakt med det okända. Mediumet upplever information genom ett eller samtliga sinnen för att sedan tolka informationen och föra vidare denna till kunden. Vissa använder ordet seans även för dessa tillfällen men det är i allmänhet inte seans som är rätt formulering utan istället konsultation eller sittning det rör sig om. För den som jobbar i rollen som medium är det viktigt att glömma bort sina egna inställningar till fenomen, händelser och allt annat. Detta färgar tolkningen och minskar trovärdighet. Vissa menar att medium som vid seanser är i trans, har en direkt information som inte alls färgas av de egna tankarna.

Reiki healing

Universell energi

Den som har ett intresse för healing och läkekonst med alternativa ursprung, har med stor rimlighet varit i kontakt med reiki healing vid något tillfälle. Reiki healing är en teknik som spridit sig snabbt över hela världen och som i dagsläget har åtskilliga utövare. Även om tekniken som sådan är ganska ny, sedan 1914, är det många som härleder fenomenet långt bakåt i tiden. Det som upptäcktes 1914 var alltså inte reiki per definition utan en metod för att komma i kontakt med denna. Rötterna till den teknik som nu lärs ut runt omkring över flera kontinenter, bygger på en japansk tradition som genom åren också haft gradsystem taget från japansk idrott. Gradindelningarna har varierat över åren och det finns i dagsläget inte något gradsystem som skyltas med utåt. I vilket fall inte vanligtvis.

Ordet reiki

Reiki healing är ett fenomen och en tradition som hjälper människor att kunna bidra till möjligheten att helas. Det kan låta invecklat men handlar helt enkelt om att utövaren är en kanal för den energi som utför arbetet. Det man som utövare kan göra är alltså att bli en bättre kanal för denna energi. Ordet reiki är en sammanskrivning av två ord som inom japanskan kan tolkas på olika vis. Språket är svårt och har en uppsättning förklaringar för varje ord beroende på den kontext i vilken man använder orden i fråga. En översättning av rei och ki är alltså svår att göra till fullo. Vanligast är att man översätter det till universell energi och kanske är detta ändå en bra formulering då man arbetar som kanal för den energi som sedan hjälper kunden var det behövs.

Diagnos

När man jobbar med alternativmedicin eller healing på något sätt, är det inte ovanligt att man behöver en hel del kunskap för att kunna ställe en diagnos som berättar vad man behöver göra för att personen man har framför sig skall bli frisk och kunna få må bra. Inom reiki healing finns inte några sådana krav. Istället handlar studierna om utövaren och hur denne skall kunna fungera som en bra kanal för den energi som sedan utför jobbet som gör att en kund får bättre status kroppsligt eller i vissa situationer också på andra nivåer.

Reiki healing bygger på att man för över energi genom händerna och för att kunna göra detta på bra vis krävs att man övar en hel del. Förutom att träna på att föra energi till kunden måste man också gå igenom en initieringsfas om man skall följa denna tradition. Denna går ut på att läraren, den som redan utför reiki healing, sätter eleven i kontakt med den energi som man för vidare. När man väl har varit med om en sådan upplevelse kommer den inte försvinna för att man tänker på annat. Detta är någonting man gör vid ett tillfälle. Dock kan det bli fler av dessa upplevelser för att lära sig ytterligare områden inom reiki healing. Som utövare kan du helt släppa tanken på diagnos. Du skall kort och gott hjälpa till med att energi hamnar i kunden och sedan kallt utgå ifrån att denna energi gör vad den behöver. Således är reiki healing någonting som man kan utföra utan att känna till allt för mycket om kroppen och ur saker och ting påverkar vid en behandling.

Utbildning

Det finns en hel del att läsa för den som har ett stort intresse för reiki healing. Det är också många som håller utbildningar och kurser vilka man kan gå för att sedan erhålla bevis på att man har fått kunskapen man behöver. Det finns många som väljer att gå en kurs i reiki healing bara för att kunna ge reiki till vänner och släkt. Dock är det alltid fråga om att få den initiering som sägs vara en förutsättning för att kunna utföra denna typ av behandling. En hel del kan man läsa sig till och många av de övningar som görs kan man öva på hemma om man skulle vilja detta.

Gratis Tarot

När du inte hinner vänta

För den som vill boka tid hos ett medium som jobbar med tarot och spåkonst finns en rad möjligheter. Antalet aktiva medium i Sverige blir allt större och man kan ofta få kontakt med någon som har sin verksamhet i den stad man bor. För den som inte har ett medium i sin hemstad går det alltid att bege sig iväg till den person man är intresserad av att få en konsultation hos, eller att höra av sig för att få tarotläsning via telefon. Det finns många som erbjuder tarot på distans och de flesta linjer har öppettider som ger kunden möjlighet att ringa även sent på kvällar eller under helger när det annars kan vara svårt att få tid hos något medium. Skulle man inte vilja ringa eller ha tid att vänta på att få en bokad konsultation hos ett medium, kan man nu också få gratis tarot via internet!

Kostnadsfri tarot

De tjänster som finns tillgängliga när man vill få gratis tarot, är tillgängliga alla tider på dygnet. Det finns många olika sidor som erbjuder gratis tarot och vilken du väljer att besöka är helt upp till dig. Titta på de olika sidorna för att hitta en sida som känns rätt, eller varför inte kolla på flera olika. I och med att det handlar om gratis tarot är det inte fråga om att förlora några pengar på att besöka fel sidor.

Valbara frågor

När man skall använda gratis tarot ser upplägget ut på olika vis beroende på vilken sida det är man valt. I vissa upplägg kan du välja frågor eller områden att lägga tarot för i en meny. Detta innebär att du har ganska begränsad möjlighet att ställa konkreta frågor. Istället handlar det om generella svar där man får lägga in en hel del tolkning och känsla för att hitta det man är ute efter. Förvisso handlar tarot alltid om tolkningen och inte så mycket om de kort man kan få upp, men har man konkreta frågor kan man ofta få tydligare svar eller indikation på vad som väntar. Generella och öppna frågor ger en klart med diffus förklaringsgrund i vilken du sedan får tolka efter bästa förmåga.

Konkreta områden

Några av de tjänster som erbjuder sina besökare gratis tarot, ger dig som kund möjlighet att skriva in egna frågor. Det understryks att det är viktigt med tanken hos den som besöker sidan och att man fokuserar på den fråga man ställt. När du vill få gratis tarot kan detta vara sidor som ger dig mycket av vad du önskar samtidigt som allting sker automatiserat och via internet.

Ju fler möjligheter som finns i fråga om vad du kan rikta in din gratis tarotkonsultation på desto fler variabler är ofta tillgängliga. Du kan från och till hitta den typ av tjänster som ger dig möjlighet att välja om du skall ha ett, tre, eller flera kort. Det går i allmänhet också att välja en stjärna, sätt att lägga korten, som du tycker är relevant. Det betyder att du kan påverka en hel del kring upplägg även om det är en dator och programvara som sedan tar hand om själva hanteringen av kort som du får. Viss skepsis har riktats mot gratis tarot på internet då man inte har en kontakt som hjälper till med tolkningen av det hela.

Tolkningen

De som jobbar med tarot har stor erfarenhet vad gäller att förstå innebörden och betydelsen av de kort som läggs. Det är inte för inte som man kan vilja ta kontakt med ett medium som sitter med och tar hand om arbetet. När man kan få support och hjälp med att tolka de kort som kommer upp har man ofta större möjlighet att förstå vad de betyder. Även om man kan få generella förklaringar i samband med gratis tarot, är det en annan sak att sitta med någon som jobbar med att lägga och spå i tarotkort.

Distanshealing

Healing över stora avstånd

När man talar om healing är det ofta bilden av ett behandlingsrum med vacker inredning och stilla ljud som visar sig i det inre. Detta är förvisso en vanligt förekommande bild av verkligheten men det är inte på något sätt en rättvis beskrivning av allt arbete vad gäller healing. Det finns en uppsjö metoder och tekniker att använda sig av när man jobbar som healer och flera av de tekniker som finns att välja bland, kan utföras även om man skulle befinna sig i olika städer eller till och med i olika delar av världen! Orsakerna man ofta talar om när det är fråga om att utreda tankar om hur distanshealing fungerar i praktiken, är att en kraft som utför arbetet i distanshealing inte är knuten till rum och tid. Detta gör att man kan arbeta med en klient även om denne inte finns i närheten. Vissa former av healing kommer inte att vara effektiva som distanshealing, men flera av de sätt som används i healingarbete sägs fungera även om det är fråga om personer i andra städer.

Universell energi och healing

I flera av de olika metoder som finns i fråga om healing, hänvisar man till universell energi som helar det som behöver kraft. Inom reiki och andra healingmetoder är detta en vanlig tanke varför dessa metoder inte kräver att man ställer diagnos eller känner till orsaken till de problem som kunden upplever. Istället kan man helt och hållet gå in för att föra vidare så mycket energi som möjligt. När man jobbar med distanshealing är det också fråga om att bli en kanal för den energi som hjälper till att hela den man tänker på. Att skicka positiv energi är någonting som kan göras utan att man behöver ha någon som helst fysisk kontakt. Många hävdar att distanshealing fungerar lika bra som traditionella behandlingar och att det inte spelar någon roll ifall man befinner sig i samma rum eller om man utför distanshealing och kunden är långt borta i någon annan stad eller kanske till och med i ett annat land.

Gratis distanshealing

Det finns en hel del åsikter om healing och att det kostar mycket pengar. Faktum är att det är svårt att boka tid för healing om man inte har möjlighet att betala vad det kostar. När det kommer till distanshealing är det flera medium och andra som jobbar med healing, som har velat göra någonting annorlunda. Detta innebär att man kan få distanshealing helt gratis om man vänder sig till någon av de som jobbar med just detta. Vissa av de som erbjuder gratis distanshealing önskar att man också ger lite pengar för att stötta det hela, men detta är inte något krav utan en önskan. Har du inte råd kan du ändå få distanshealing.

För att man skall få ut så mycket som möjligt av den distanshealing man erbjuds, är det bra om man kan komma fram till en viss tid och ett visst datum när man skall genomföra denna healing session. Om man är öppen och beredd skall man kunna få effekt i större utsträckning än man får annars. Den som inte varit med om distanshealing kan eventuellt känna det lite svårt att få healing från någon som inte är i rummet, men det handlar mest om att vara öppen och slappna av en stund. Vissa menar att de har fysisk känsla av att det kommer energi från någon källa i världen, medan andra inte har någon stark upplevelse.

Förändring

Kanske är man i en fas när man väntar på att någonting skall ändras i livet eller så kanske det handlar om förvirring och att man inte riktigt vet var man skall ta vägen? Det finns en mängd orsaker till att människor vill få distanshealing och vissa vill också ge detta till djur. Om du vill läsa eller höra mer om distanshealing finns det en hel del sidor på internet som berättar om vad distanshealing egentligen är.

Djurkommunikation

Tala med djur och förstå bilder. Att kunna föra en dialog med ett djur är någonting som många funderat över. Det har gjorts en mängd filmer om djur som kan prata och det är inte ovanligt att man tror vissa om att ha en förmåga att diskutera med djur och förstå vad de vill och tänker. Kanske har det känts som att detta inte går och att djur inte kommunicerar på detta vis. Dock finns det många som jobbar med djurkommunikation och dessa personer hävdar någonting annat. Denna sida handlar om djurkommunikation och vad detta innebär. Det finns många böcker i ämnet, men att hitta rätt kan kännas svårt och tungt. Vi har därför en tanke om att förmedla information om djurkommunikation för att på så vis kunna dela med oss av information som rör detta.

I vardagen

Den som kan tala med djur och som gått utbildning eller på annat vis har kunskap om hur man gör, går sällan runt och pratar med alla djur han eller hon möter. Det är fråga om en relation och hur man väljer att ta ansvar för den man talar med. Att kommunicera med djur är någonting som kräver en hel del fokus och många djur vilar efter att ha talat med någon. Enligt vissa som jobbar med detta, behöver man ta ansvar för den man kommunicerar med. Att utföra djurkommunikation utan att tala med ägaren till djuret är någonting man ofta vill undvika. För djuret kan det innebära att det öppnar sig men att sedan ingen lyssnar vilket kan vara svårt att hantera för djuret.

Om allt från väder till händelser

När man skall ta kontakt med ett djur vet man inte vad som väntar. En del djur vill berätta en hel del om sin vardag och visar händelser eller situationer som inte verkar ha större laddning. Andra har varit med om någonting eller har en tillvaro som är jobbig! Som djurkommunikatör är det viktigt att låta det ske utifrån djuret. Det är svårt att tvinga ett djur att prata och varför skulle någon vilja det? När man sysslar med djurkommunikation är det fråga om att ha respekt. Det vinner inte någon genom tvång.

Hur fungerar det med djurkommunikation egentligen

För den som inte är införstådd med grunden i djurkommunikation kan det låta märkligt när man skall förklara hur det fungerar. Samtidigt behöver det inte vara så avancerat. Grunden handlar om att jobba med telepati. Djur har ett annat sätt att kommunicera än vi brukar använda och det är viktigt att man är öppen för att förstå djuret även om det skulle tala i bilder. Enligt de som jobbar med djurkommunikation är det vanligt förekommande att djur visar bilder som man sedan får utgå ifrån. Det är inte heller konstigt om det rör sig om intryck och upplevelser man kan känna. Jobbar en person med djurkommunikation har han eller hon förmodligen sitt eget sätt att arbeta och har lärt sig en viss typ av metod för sin kommunikation. Dessa kan se olika ut, men handlar om att tala med djur oavsett hur de gör.

När man jobbar som medium eller med djurkommunikation är det viktigt att lämna sina egna känslor och lyssna på vad motparten förmedlar. Att stänga av sina egna känslor är inte någonting som går naturligt för de flesta, men det går bra att jobba med detta om man skulle ha önskan om att jobba som djurkommunikatör. Det är, som vi redan tidigare nämnt, viktigt med respekt. Om ett djur inte vill prata kan man inte tvinga djuret till samtal lika lite som man kan tvinga någon annan. Det är fråga om respekt. De flesta djur verkar vara öppna för att kommunicera med den som försöker få kontakt, men det är inte alltid djuret är upplagt för samtal även om möjligheten finns att de ändrar sig.

Utbildning

Är du intresserad av djurkommunikation och vill lära dig mer om hur man lär sig att tala med djur? Det finns flera utbildningar i djurkommunikation och under de kurser som banar väg till din examen får du lära dig allt om tekniker och sätt att förbättra dialogen. De kurser och utbildningar som finns har lagts upp lite olika, men det är vanligt att man har flera steg. För att komma vidare till nästa nivå måste man först ha lärt sig allt som krävs i den första. Vanliga saker man går igenom under grundutbildningen är

 • Hur man jobbar med djurkommunikation och vad det innebär
 • Etik och frågor om hur man får kontakt med djur
 • Övningar
 • Kommunikation med flera djur

Innan man kan fortsätta utbildningen behöver man ha lärt sig grundteknik och visat att man får kontakt med djuret och kan förstå vad det berättar i bilder eller på annat vis. Under senare delar av utbildning inom djurkommunikation är det flera test vilka man har för att kunna se vilka som lärt sig kommunicera och som har nytta av att gå vidare till nästa kurs. Skulle du inte ha så lätt att komma i kontakt med de djur du möter kan du behöva jobba vidare för att sedan komma tillbaks för nästa utbildningstillfälle.

Den som följer riktlinjerna som tagits fram av djurkommunikatörsförbundet har ett specifikt upplägg som bygger på en grundkurs för den som vill lära sig djurkommunikation för husbehov, medan det krävs fyra kurser om man vill kunna jobba som djurkommunikatör. Alla test och övningar skall genomföras innan man får komma ut och jobba under deras flagg som djurkommunikatör.

Varför djurkommunikation

När man talar om djurkommunikation är det vanligt med frågor om varför man skall kunna kommunicera med djur och vad för nytta det har i praktiken. Egentligen är det rätt naturligt. Man vill kunna förstå sitt djur och ha möjlighet att förbättra situationen både för sig själv och för djuret. Skulle ditt djur må dåligt kan det i dialog berätta vad som är fel. Detta gör att man sedan kan försöka komma tillrätta med det hela eller gå till veterinär. Dock är det mycket viktigt att man inte genomför djurkommunikation istället för att uppsöka veterinären. Det handlar om kommunikation och inte om behandling av åkommor. Skulle du ha märkt att djuret mår dåligt är det viktigt att ta hjälp ganska snabbt. De flesta djur kan hantera mindre skador och sjukdom utan att behöva gå till en veterinär men de flesta som jobbar med djurkommunikation är ense om att man alltid skall uppsöka vård om ett djur inte mår bra.

Det är inte alltid det handlar om att ditt djur mår dåligt av fysiska problem. Kanske är det så att ni vill hitta sätt att jobba med någonting som ställer till svårigheter i vardagen, som utfall mot hundar eller ovilja att interagera. Skulle det röra sig om att djuret upplever någonting i tillvaron svårt och jobbigt, kan det gå enkelt att förbättra situationen om man bara vet vad det är som behöver åtgärdas. Här visar det sig hur viktigt det är att kommunicera med sitt djur.

Konsultation

Det går inte att peka ut en viss typ av djurägare som går till en djurkommunikatör och orsakerna kan vara många. Kanske upplever man att djuret är ledset eller argt, förvirrat eller annorlunda än man ha blivit van. Den som genomför konsultationen tar kontakt med djuret och börjar kommunicera via bilder eller på annat vis. Generellt sett handlar det om telepati även vid arbete med bilder vilka förmedlas. Personen som är där i rollen som djurkommunikatör skriver ner all information djuret lämnar, för att sedan diskutera och föra vidare detta till ägaren. Ofta ingår en del vanliga beskrivningar som visar ägaren att den som är kommunikatör också har fått kontakt då vederbörande kan känna till saker han eller hon inte borde känna till.

I vissa fall kan det kännas svårt att förstå vad det är djuret vill förmedla, och som kommunikatör är det stundtals svårt att inte väga in sina egna känslor i det hela. Det är mycket viktigt att man lämnar sina egna tankar därhän och med att man fungerar som en mellanhand mellan djur och ägare. Den information som kommer fram är till för ägaren även om han eller hon kan behöva lite hjälp med att tolka vad det innebär. Flera av de som besöker någon inom djurkommunikation, känner att de kommer närmre sitt djur i och med den kontakt som uppkommer.

Det finns en uppfattning om att man endast går till djurkommunikatör när det är fråga om hundar eller katter, men det är i verkligheten minst lika mycket andra djur det gäller. Såväl hästar som fåglar kan vilja kommunicera och de som verkar inom branschen för djurkommunikation har ofta stor erfarenhet och kompetens. Skulle du vilja komma i kontakt med någon aktiv vad gäller djurkommunikation, kan du alltid fråga om denne har vana att tolka det djur som du vill ha hjälp med. Vissa kommunikatörer är bra på en sak medan någon annan har andra starka områden. Vi hoppas att du fått lite mer inblick i vad djurkommunikation handlar om och kan välkomna till denna sida om du söker ytterligare information.

Numerologi

Nummer och siffror som ord. Det finns en mängd metoder och tillvägagångssätt när man vill förstå sin egen väg i livet och varför saker och ting ter sig på ett eller annat sätt. Människor har i alla tider sökt finna svaren på frågor som härrör till det allmänmänskligt riktiga. Hur man väljer att göra är dock upp till var och en. I Sverige, och i västvärlden generellt, har det varit tabubelagt att ägna sig åt mystika traditioner och mycket av den kunskap som förmedlats har skett i form av matematiska tabeller och hörsägen. Sedan 1970 talet har numerologi fått ett uppsving och allt fler utövare går att finns. I takt med att intresset för numerologi växt, har en stor mängd litteratur och utbildningsmöjligheter kommit fram på marknaden. Än så länge är det ett begränsat utbud som översatts till svenska, men för den som har kunskap i engelska är det mycket att gå igenom och lära från.

Historisk vinkel

Det är svårt att säga när man började reflektera över innehållet och karaktärsdragen vi nu kan tillgodoräkna specifika nummer och tal. Gör man ett försök till att hitta grunden till numerologi kan Pytagoras vara en av de nyckelpersoner som finns bakom denna tradition. Numerologi sägs vara flera tusen år äldre än så, men för den som vill hitta ingången där numerologi blev aktuellt i västvärlden är det utan tvekan just Pytagoras teorier som varit aktuella. Pytagoras var en av de största matematikerna under sin tid, omkring 500 f.Kr. Det har gått lång tid sedan dess, men vi använder ännu hans formler vid uträkning av katetrarnas hypotenusa. Vad han menade, var att samtliga ord har en motsvarighet i siffror vilka ansågs vara essensen och det som avslöjade egentlig mening med ordet. Flera har jobbat vidare med hans hypotes och tagit fram avancerade scheman för hur man skall hitta siffrorna som finns bakom orden. En svår uppgift då en feltolkning i detta skulle kunna innebära att man helt missar tanken med ordet. Detta förutsatt att man verkligen tillskriver siffrorna de egenskaper man gör inom numerologi.

Samhället idag

Numerologi och talmystik är fenomen som inte bara finns historiskt och i rörelser med öppenhet för andra sätt än de traditionellt vedertagna att tolka världen. Om vi skall titta på vårt samhälle idag, kan vi hitta en uppsjö tillfällen då vi kan se influenser från numerologi och talmystik. Inom vidskepelse och varsel finns dock en annan tolkning av siffrors innebörd än i numerologi vilket vi kommer att se vidare på något senare. I västvärlden är talet 13 ofta förknippat med otur. Det skulle gå att avfärda det hela som skrock, men det är uppenbart så att denna uppfattning avspeglat sig i en rad olika sammanhang. På flygplan saknas ofta rad 13 för att ingen skall bli rädd. På hotell finns sällan detta rumsnummer i och med att många undviker att bo där. Vill vi istället se på situationer som inte är så laddade, kan vi gå till ramsor och uttryck vilka kopplar in nummer. Tredje gången gillt eller något annat uttryck. Orsakerna till att vi har valt ut vissa tal som lyckotal eller otursnummer, är svåra att förklara. Kanske är det influenser från andra delar av världen som bidragit till detta?

I Kina är numerologi någonting mycket vanligt förekommande. Det finns inget land som har samma historia och utbredd tradition av numerologi som Kina och här kan man få en tydligare förklaring till varför vissa tal uppfattas på ett visst sätt. Det handlar om hur de låter vid uttal. De illabringande ord som har ett uttal vilket förknippas med hur siffran låter, har blivit oturstal och de som har en annan klang blivit turnummer. En situation kan få stå exempel för hur noga man är vad gäller siffror i den Kinesiska kulturen, är OS som hölls i Kina. Året 2008 den 8de augusti, klockan åtta minuter över åtta tändes elden. 2008-08-08-20.08.

I Sverige har vi inte samma historia av att kollaborera med tal och ord, men hypoteser och tankar har löpt över hela jorden och spridit sådan kunskap även till Sverige.

Numerologi privat

Även om det finns en lång och mycket intressant historia bakom numerologi, kan man känna större intresse för hur numerologi kan användas i det privata. Det finns ett utbrett intresse för allting som rör framgång, framtid och annat som påverkar i nuet. Det finns också många som jobbar professionellt med numerologi och annat som rör hur man uppfattar världen och vad man skall göra framöver. När det kommer till frågan om numerologi finns det egentligen obegränsat med svar. Vissa använder numerologi för att förstå vilka de är. Det kan tyckas märkligt, men ofta har vi inte någon riktig koll på vilka vi är och vad det är vi sysslar med. Här kan man använda sig av ett flertal olika tekniker för att hitta svar.

När det gäller att ha nytta av numerologi för egen del, talar man om vissa tal som kan vara intressanta. Självklart kan man översätta alla skrivna ord till siffror, men vissa tal anses ha stor relevans för personer med intresse för numerologi. De tal man kan ta fram har olika betydelser och kan variera kraftigt då allting har två poler.  Vidare delas alla nummer in i udda eller jämna sådana. De jämna talen står för det logiska och intellektuella medan udda siffror handlar om kreativitet och visioner.

 • Livsnummer
  Bland anhängare av numerologi kan detta vara numret som har störst inverkan på oss. Det berättar något om vem man är och vad för egenskaper och tendenser som finns redan när vi kom till. Detta nummer kan användas för att komma på rätt stig och hitta sin väg framåt. I vissa fall kan man känna på sig vad det är man har med sig, medan det i andra fall kan vara så att man har fallenhet för någonting man inte reflekterat över. Det går inte att säga hur mottagaren skall uppfatta eller reagera på vad som finns bakom dessa siffror, men allt man kan göra är att lämna vägen öppen och låta var och en fritt tolka hur de känner att det är.
 • Relationsanalys
  Precis som man kan använda stjärntecken för att se vilka som skall passa ihop med varandra, kan man titta på det relationstal som finns mellan en själv och en partner. Det är inte så att dessa skall stämma och att man bör ha det som riktlinje för vem man skall träffa, men det kan ge info som hjälper förståelse mellan människor och som kanske till och med kan bidra till att man uppskattar olikheterna ännu mer än man gjort innan. Detta nummer kan man komma fram till när man jämför sitt nummer med det som ens partner har vilket alltså kräver att båda först kommer fram till sitt.
 • Namn nummer
  När det gäller att hitta vem man är, kanske detta nummer är viktigast. Det utgår ifrån namnet och berättar om hur din personlighet är och vad för inriktning du har i olika situationer. Här kan man förvisso ifrågasätta huruvida det är upp till föräldrarna som väljer namn att bestämma personligheten eller om man har ett namn som kommer via föräldrarna utan deras vetskap om att det redan är klart vad för namn, eller i vilket fall vad för nummer, det skall bli. Det kan vara intressant att titta på sitt namnnummer för att se vad man kan utröna. Det kan vara både intressant och en smula obehagligt om det kommer fram saker och dragningar man inte vill gå med på. Det är inte alls ovanligt att man känner igen sig helt när man väl får en beskrivning av det tal man har.
 • Arbete
  Om du kommit in i numerologi och har ett stort intresse för vad man kan hitta i olika nummer, är det inte ovanligt att börja titta på detta i allting man har runt omkring sig. I vissa fall kan det vara en hjälp att använda sig av numerologi för att se vad för nästa steg man skall ta i karriären eller vad för situationer man kan söka efter när man vill ändra någonting i tillvaron. Det är mycket intressant som går att hitta när man börjar tänka i nummer.

Även om det blivit allt vanligare med numerologi, astrologi och andra sätt att observera sin omgivning, är det ännu svårt att hitta riktigt bra litteratur på dessa områden. Man får ofta söka i ett flertal olika artiklar för att hitta information man söker. Numerologi och siffermystik har intresserat människor under årtusenden och det finns alltid nya områden var man kan dra nytta av dessa tankar. Inom medicin, matematik, fysik och biologi, har det funnits de som förespråkat numerologi och hävdat det som en mycket intressant väg för att hitta insikt i frågor om individen och vad för liv det är man skall leva för att kunna få nytta av alla de talanger man haft med sig sedan födseln. I jakten på svar om vem man är och hur man kommit att bli just denne person, går det att ständigt hitta nya infallsvinklar och sätt att resonera.

 

 

Stjärntecken

Förstå nutid och se vår framtid. De flesta har kommit i kontakt med astrologi i någon form. Kanske har det varit genom morgontidningen där veckans horoskop går att ta del av? För andra är det genom ren allmänbildning eller starkt intresse man lärt sig det man kan om detta. Det finns en stor skillnad mellan astrologi och astronomi var den senare är en vetenskap som behandlar hur olika planeter förhåller sig till varandra och vilka banor de färdas. Det är dock först när det gäller stjärntecken som vi når astrologin vilken studerar egenskaper och påverkan utifrån de olika planeternas position och karaktär. Det finns mycket att läsa om astrologi för den som är intresserad och denna sida kommer att, för vissa, kunna bjuda på ny information om stjärntecken, egenskaper och annat som kan röra astrologi.

Fjärran tid

Om vi skall försöka härleda astrologi tillbaks till när den började intressera människor, eller i vilket fall tillbaks till den tid då vi kunnat anta att detta inträffat, får vi gå tusentals år bakåt i tiden till vad som omnämns tvåflodsriket, nu Irak, där Eufrat och Tigris passerar. Babylon vilket var huvudstad till Mesopotamien skall ha varit den plats var man först började arbeta med stjärntecken och kartlägga hur planeter rörde sig. Det finns en hel del dokumenterat i form av tavlor i lera. Man har varit mycket noga med sitt arbete och en del av vad man kommit fram till har vetenskapen kunnat verifiera inte tidigare än under 2000 talet. De stjärnbilder och grunden för de horoskop man idag talar om, kommer från denna tid. Dock var namnen naturligtvis inte detsamma som motsvarigheterna vi nu har på Svenska och Latin. De olika stjärntecken man då talade om var dessa.

 • Luhunga
 • Guanna, mul
 • Mastabagalgal, mosa
 • Nangar
 • Ura
 • Absin
 • Zihanitum
 • Girtab
 • Pah
 • Suhur
 • Gu, gula
 • Zib

Tiderna förändras

När vi ställer horoskop är det viktigt att känna till rikligt med information. I och med att vi befinner oss på olika delar av planeten kan vi inte utgå ifrån en standard vad gäller stjärntecken och positioner. Att känna till koordinaterna för den plats var man blivit förr, samt även tidpunkt, är viktigt för att kunna ta fram någonting som är korrekt. Det är inte bara soltecknet som spelar in när man ställer horoskop. Alla planeter, hus, sextiler, konjunktioner med flera, har sin roll. Detta är orsaken till att man behöver vara noga med såväl plats som tid. Det finns i dagsläget en hel del kartor och tabeller man kan se i för att hitta hur olika planeter stod vid en viss tidpunkt. Var noga med att dubbelkolla tabellen med flera andra innan du ser den som korrekt. Det har förekommit vissa skillnader i fråga om vissa planeter och datum och det går nu att hitta ett par olika tabeller. Om man skall utgå från soltecknet som enda fakta är det i stort omöjligt att komma fram till någonting som är djupt personligt för en individ. Alla som har ett och samma soltecken behöver inte vara i närheten av varandra. Detta indikerar vikten av att känna till hela bilden och inte bara den vanligaste pusselbiten.

Precession

När man skall sätta sig in i astrologi och vill gå djupare än vad tidningar erbjuder, kan man börja fundera över hur korrekt det hela egentligen är. Zodiaken, djurkretsen, är en teori och abstrakt konstruktion. Skall man följa den verkliga banan och de riktiga positionerna kommer denna inte sammanfall helt med den matematiska indelning som är norm. De stjärntecken vi använder är med andra ord mer individuella än de tolftedelar som zodiaken är uppdelad i även om zodiaken anpassas till viss del. För att hantera detta har zodiakens stjärntecken en marginal från 21° till 43°. Det finns också skillnader till följd av att vi använder oss av skottår i vår tidräkning. För den som nu känner att det blir för komplicerat, kan sägas att detta i stora drag är en förklaring kring komplexiteten. När man vill ställa horoskop behöver man inte ta fullt sikte just på benämning och stjärntecken utan kan räkna in vissa skillnader och tendenser. Som vi tidigare varit inne på är det inte en exakt vetenskaplig form som allt passar in i hur som helst.

Skulle vi ta oss ännu djupare i en diskussion om stjärntecken, kommer vi in på någonting som kallas precession och som är en vetenskaplig term för att jorden inte helt och hållet är på samma sätt varje år. Jordaxeln roterar ett varv under 26 000 år vilket innebär att man ibland kan vara i ett stjärntecken som i pappren avbildas som ett annat. Denna precession kan vi också nämna som en faktor i vad man avser med tidsåldrar. Enligt denna tanke är vi nu på väg att gå från fiskarnas tidsålder till vattumannens motsvarighet. Orsaken till detta är att vi börjar räkna zodiaken från vårdagjämningen och i vädurens tecken. I och med den precession vi talat om, har vädurens tecken fiskarnas bild. När vi kommer vidare mot nästa tidsålder, om 5-600 år, kommer vattumannens stjärntecken vara först vilken markerar tidsåldern.

Element

Även om det finns en mängd olika tankar om astrologi världen över, kan vi hålla oss kvar till den som är vanligast häromkring en stund. Vi har tidigare nämnt att det är långt mer än soltecknet som väger in när man ställer horoskop. Även om man räknar ut positioner för alla stjärnor och kroppar, är det ändå mer som tillkommer. Varje stjärntecken har relation till ett visst element vilket är viktigt att tänka på för att se egenskap samt tendens. Dessa är jord, luft, eld och vatten. Luft och eld är tecken som tillskrivs utåtriktade attribut vilka kallas maskulina. Jord och vatten är istället de feminina och introverta. Det finns många sätt att tolka element och dess innebörd, men det är någonting som ligger en bit utanför frågan om stjärntecken även om kopplingen dem emellan är tydlig.

Alternativ

Stjärntecken är någonting de flesta har en uppfattning om. Många har bra koll på sitt eget stjärntecken och vad detta symboliserar. Skulle man vilja se på frågan om stjärntecken med andra ögon, kan man titta på några av de tolkningar som finns runt om i världen. Det är lätt att tro att den zodiak vi använder oss av är generell världen över, men så är inte fallet.

Den kinesiska astrologin talar om stjärntecken i form av djur. Så långt är likheten synlig. Dock är det inte så mycket fråga om astrologi i en strikt mening som det är fråga om en filosofisk hållning. Att djuren blivit just dessa djur, härleds till buddhismen där tolv i viss ordning kom till Buddha. Varje djur har egenskaper som på sätt och vis har mycket att göra med dess motsvarigheter i den västerländskt kända zodiaken. Även här kommer elementen in i bilden. Dock är dessa fem istället för de mindre fyra som vi använder oss av i våra horoskop. Dessa är ej heller samma. I den kinesiska astrologin rör det sig om

 • Metall
 • Trä
 • Vatten
 • Eld
 • Jord

Under en cykel skall alla djur ha sammankopplats med alla element en gång. Detta tar 60 år och innebär att elementen helt enkelt upprepas till dess detta skett. Elementens turordning i kombination med djuret i fråga, visar någonting om personen. Det kan tyckas svårt att sätta sin in i hur detta fungerar i praktiken, men det är, rent teoretiskt, en logisk struktur.

Keltisk tradition

För många är Keltisk kultur och historia kopplad till druider och deras arbete. Förvisso ligger det en hel del i detta, man få har satt sig in i vad som konstituerar druidordnarna. Att ha en hög respekt för naturen är kärnan i denna tradition och man ser träd som källor av visdom. Den keltiska astrologin stämmer väl överens med övriga så till vida att det handlar om när och var man föds. Dock härleds inte egenskaper till djur och analogierna rör istället träd. De stjärntecken man kan tala om är dessa.

 • Björk
 • Rönn
 • Ask
 • Al
 • Vide
 • Havtorn
 • Ek
 • Järnek
 • Hassel
 • Vinranka
 • Murgröna
 • Vass
 • Fläder

Utöver att man väljer att dela in året i växter, har också månkalendern en stor roll i keltisk astrologi och studier av stjärntecken. I Sverige finns det inte någon större tradition av keltiska stjärntecken och resonemang. På senare år har man öppnat för influenser från kinesisk astrologi, men generellt håller man sig till de stjärntecken som finns i vår zodiak.

Horoskop

När man börjar sätta sig in i stjärnbilder och astrologi blir det tydligt att man får studera intensivt för att kunna ställa horoskop. Det är många faktorer som väger in vilket gör att soltecknet, även om det är ett av de viktigaste, inte ensamt kan ligga till grund för ett personligt horoskop. Stjärnbilder är en spegling av egenskaper i givna sammanhang och den som väljer att lära sig om detta område har en hel del intressant att lära. Stjärntecken är någonting som fascinerat och inspirerat människor under tusentals år. Oavsett hur vi ser på astronomi kontra astrologi och den vetenskapliga framfart som varit aktuell under senare tid, är det helt klart någonting som väcker tankar.

Medium

Medium – En kanal. Att diskutera medium och vad de gör, är någonting som blir vanligare för varje år. Inställningen till det vi inte kan se är någonting som förändrats kraftigt under åren som gått och vi har idag en mycket stor andel medium. Förr i tiden var det farligt att jobba med det mediala i och med att man då kunde riskera att kallas för häxa eller någonting annat som indikerade att man var farlig på olika vis. Detta har också medfört att det inte finns några direkta dokument som förts vidare. Utomlands kan man hitta en hel del material som i Sverige inte varit tillgängliga. Dock har det mesta av medial kunskap gått via muntlig sägen från en person till nästa. Detta har också medfört att vissa traditioner fallit bort medan andra blivit starkare. I dagsläget finns det inte några förbud mot vad man får jobba med och hur man får se på världen. Detta har inneburit att såväl böcker som kurser hålls över hela landet.

Visst finns det många som vill kritisera och hävda att medium inta har någonting att komma med, men det är inte längre förenat med fara för ditt liv om du vill jobba som medium.

Kort bakgrund

Om vi skall tala generellt om medium och om vad ett medium gör, kommer vi få svårt att täcka in alla de områden man kan jobba med som medium. Därför börjar vi bredare och försöker beskriva vad det är för typ av uppdrag ett medium utför och hur vederbörande får reda på information han eller hon inte kan veta. För att göra så, kan vi titta på vad ordet medium egentligen står för och hur det använts genom åren som gått. Ett medium kan förekomma som begrepp inom såväl spiritualistiska rörelser som inom vetenskap. På sätt och vis skulle man kunna säga att betydelsen är densamma, även om det är vissa tydliga avvikelser.

Inom vetenskap och teknik, är medium någonting som leder. Man kan titta på ett kretskort eller på kemiska beskrivningar för att hitta förekomst av medium för att leda värme eller annat från en punkt till en annan. När vi kokar pasta kan kastrullens botten vara ett medium i och med att denna leder värmen till vattnet. Den är i mitten och förmedlar en sak vidare till andra sidan. Om vi skall fortsätta att tala om idén med en kastrull som medium, har denna kontakt med både plattan och med det som lagas till. Detta är precis vad man kan säga att funktionen är för medium oavsett situation.

Tänker vi på det hela i perspektiv av spiritism kan vi hävda olika världar. Kontakt med den andra sidan är svårt utan mediala förmågor. Om man jobbar som medium är man kanalen mellan de båda världarna. Detta är ett enkelt och tydligt sätt för att beskriva hur det är att jobba som ett medium. Vi kan gå vidare i analogin och tänka på mediumets roll. Den som är medium skall undvika att färga vad som förmedlas och inte lägga in egna tankar och värderingar i kommunikation som rör den person vilken man har hos sig. Ett bra medium leder och kanaliserar utan att blanda in egna åsikter. Tänk dig en tolk som själv värderar och färgar budskapet helt fritt utan att endera parten får veta detta. Kommunikationen kommer i dessa situationer att bli svår och tung. Kanske blir det till och med helt fel i samtalet när en mellanhand förvanskar.

Vil man gå en utbildning och lära sig hur man kan jobba som medium ingår en hel del övningar som går ut på att inte själv lägga sig i vad det är man förmedlar. För många är det en självklarhet att ställa sig utanför det hela, medan det för andra känns svårt att inte värdera och forma. En hel del arbete och jobb krävs för att man skall kunna hantera situationen, men de som jobbat som medium vet hur de skall göra för att endast förmedla.

Olika medium

När man vill sätta sig in i hur ett medium arbetar är det vanligt att man kommer med allt för snäva definitioner och hittar allt bredare sätt att förklara detta fenomen. Vi kommer att tala om olika typer av medium för att du som läsare skall få en bättre inblick i vad ett medium gör och hur de olika inriktningarna jobbar. Detta är vanligt för de som har insikt i rörelsen men kanske ganska nytt för den som just fått upp intresse för medialitet.

 • Mentalt medium
  Detta är formen av medium som vi kunnat se en hel del av på tv. Det handlar om att uppleva vad den andra sidan berättar. Vissa kan känna värk eller smärta, glädje och nyfikenhet under en seans och kopplar detta till den som vill få kontakt. Det kan också handla om att mediumet känner sig trött eller nedstämd. Kort och gott kan man hävda att den som jobbar som mentalt medium får en känsla som berättar någonting. En annan vanlig situation är att man upplever doft eller får se bilder. Vissa jobbar med att rita dessa bilder, men det är inte någonting som kopplas till att jobba som mentalt medium. En konsultation börjar ofta med beskrivning av den som vill få kontakt och information som är tänkt bevisa vad som händer och vem det är.
 • Psychic art
  Bilder är någonting som används vid kommunikation. Den som jobbar med psychic art har jobbat med just bilder och tecknar sedan vad den ser. För svenska medium är detta en av de ovanliga riktningarna och det är endast några som jobbar med psychic art. Det är helt och hållet upp till kunden att försöka se vem det är och i vissa situationer kan det vara tydligt.
 • Trans medium
  Vi har tidigare varit inne på hur svårt det kan vara för ett medium att lämna sina egna känslor därhän vid konsultationer. Att bli en kanal som inte lägger några egna tankar i den information som förmedlas är svårt och kräver en hel del övning. Det finns många medium som jobbar många år med att lära sig detta och flera av de kända medium vi har, lär kunna detta mycket bra.Skall man hitta en väg som möjliggör direkt kontakt helt utan inblandning av mellanhanden är det transmedium som ofta hävdas som den enklaste och tydligaste formen av medium. Detta går ut på att den som jobbar som medium överlåter till någon annan att använda kroppen. Många gånger sägs rösten ha ändrats till den som vill få kontakt och dialekt och uttryck som mediumet inte behärskar kan plötsligt fungera. När man tar kontakt med ett trans medium är det bra att känna till att denna person är mycket sårbar under seansen. Det är viktigt att respektera det medium man besöker. Det finns många som jobbar som trans medium idag, och flera utbildningar som hålls bygger på att lära sig detta.
 • Fysiskt medium
  De som jobbar med fysiska upplevelser är få. Många arbetar i första hand som mentalt, men har också kunskap i hur man jobbar i rollen som fysiskt medium. Dock är det inte många som utövar detta offentligt. Det är en stor del förberedelse inför en seans som dessa och man utför oftast fysiska konsultationer under strikta former för att ingen skall råka illa ut i mörkret. Den som är medium sitter en bit bort från övriga deltagare och hamnar i trans. Därefter kan en hel del olika saker hända.Föremål kan sväva i rummet, det kan synas skepnader, eller kanske även ljusformer i rummet. Söker du kontakt med någon som är fysiskt medium, kan du vända dig till utbildningar eller hemsidor som redovisar medium och hur man kan få kontakt med dessa.

Det finns en del skillnader mellan olika sätt att jobba med dessa former och vi har endast tagit upp i stora drag vad man kan förvänta sig i kontakt med ett medium. Det är en vetenskap att hålla ordning på allt som förekommer och bästa sättet är att själv leta vidare för att hitta vad olika medium beskriver. Varje person har sina metoder och färdigheter vilket innebär att det inte bara finns en metod för den som vill jobba i rollen som medium.

Orsak

Det finns många orsaker till att man vill komma i kontakt med ett medium. För vissa handlar det om att man är nyfiken och för andra om att man vill lära sig hur man jobbar som medium själv. Det är inte svårt att hitta utbildningar eller medium i Sverige och många av de som idag är aktiva i rollen har hemsidor var de beskriver vad de gör och hur man kan gå tillväga för att sätta en tid för möte. I svåra perioder eller vid tider av glädje, kan människor dras till att försöka se om någon vill få kontakt med dom. Andra vill helt enkelt se vad det handlar om och få bevis för att det inte stämmer. Vad för orsak man har är helt och hållet din ensak. Vill man ha bästa förutsättningar för att vara med om en specifik upplevelse är det inte dumt att ta kontakt med medium och fråga vad de vill känna till.