Horoskop

När man slår upp veckans horoskop i en veckotidning eller i dagspress, är det mycket korta utdrag man får ta del av. För att det skall vara aktuellt för de allra flesta, har man i dessa horoskop bara tagit hänsyn till soltecknet och lämnat övriga faktorer orörda. Det finns bra förklaringar till varför man gör på detta sätt och en enklare beskrivning av de olika tecknen kan innebära att läsaren får större inblick i frågan.

Stjärnor och planeter

Soltecknet är ett av de starkaste tecken som finns vad gäller horoskop. Det är detta som också benämns ”stjärntecken”. Individen kan själv känna igen sig en hel del i soltecknet och det korrelerar ofta med vem man känner att man vill vara. För den som inte känner personen eller som träffar någon första gången, kan istället ascendenten vara det tecken som starkast framträder. I och med att planeterna står olika vid olika tidpunkter och på olika platser, skulle ett horoskop som är korrekt och utförligt, inte kunna publiceras i en dagstidning. Man skulle då behöva ett horoskop för varje individ som läser tidningen, vilket helt enkelt inte är möjligt.

En komplex sammanställning

När man skall utforma ett horoskop finns det vissa saker man behöver känna till och därtill en hel del kunskap vad gäller energier och egenskaper hos olika planeter. Det går inte att välja ut en av planeterna för att se en korrekt bild över någonting annat än just hur denna planet bidrar. Istället är ett horoskop en samling faktorer och energier som samspelar med varandra för att bilda en helhet. Även om två olika individer är födda på exakt samma dag men på olika år, eller vid samma tidpunkt men i olika städer, kommer horoskopen att se olika ut. Varje liten förändring gör stor skillnad i helheten och ett horoskop är till sin natur mycket personligt.

Teoretiskt sett skulle två personer som föds på samma plats och vid samma tidpunkt ha samma horoskop, men de kommer ändå att utvecklas på olika sätt beroende på miljö och omgivning. Ett horoskop är således inte en exakt vetenskap som visar på isolerade händelser eller drag hos en individ. Det är en skiss som i mångt och mycket utgör en grund. De som har två mycket lika horoskop kan ha olika uttryck och karaktärsdrag. Dels för att varje tecken kan ge olika egenskaper och även då varje tecken har olika sidor. Vad som är ett gynnsamt och angenämt drag har i allmänhet också en baksida som inte är lika njutningsfull.

Hur man kan använda informationen

När man fått hjälp med att ta fram sitt horoskop, eller själv har satt sig in i hur man skall räkna ut allting som krävs för att man skall kunna ta fram ett sådant, kommer man till tolkningen av det samma. Även om man har räknat ut allting och ser precis vilken planet som finns var, är det också viktigt att förstå vad det innebär. Det finns inte en färdig mall som stämmer in på alla människor med samma kombination av planeter. Tolkningen bygger på en individuell tolkning som man hela tiden kan lära sig mer om. I vilket fall under lång tid med tanke på alla de böcker och all den information man kan ta del av om man så vill.

Undervisning – horoskop

Den som har ett genuint intresse av horoskop och astrologi, kan vilja lära sig så mycket som möjligt. Även om det är fullt möjligt att låna alla de böcker som finns tillgängliga, har man en hel del gallring att göra för att komma fram till de böcker som är genomtänkta och som verkligen förmedlar vad man är ute efter. En smidig metod som gör att man slipper denna problematik, är att gå en utbildning i ämnet. Det finns många kurser och flera av de lärare som håller kurs, har under lång tid ägnat sig åt att tillskansa sig all information de kommit över. Att ha hjälp av dessa lärare när man tolkar och utformar horoskop, kan innebära att man kortar ner inlärningstiden enormt och att man dessutom kan få vägledning i alla delar av arbetet.

För att hitta utbildningar och litteratur som kan vara till hjälp när man vill lära sig mer om astrologi och om att formulera horoskop, kan man titta på nätet eller höra av sig till forum och organisationer som brinner för området. Det är inte sällan man kan få bra tips som möjliggör att man mer eller mindre kostnadsfritt kan börja sätta sig in i det hantverk som krävs för att jobba med horoskop.

Flera discipliner

När man söker efter information om horoskop är det vanligt att man också finner en hel del matnyttig information om andra ämnen som man kanske inte har ett engagemang i att lära sig. Orsaken är att många olika discipliner når in i varandra. Det kan handla om astrologi som har en direkt koppling till horoskop, eller spåkonst som på många vis har en relation till horoskop. Hur man än väljer att fokusera sitt eget intresse, kan det finnas en vits med att ha kännedom om de olika tekniker och skolor som relaterar till det man själv sysslar med. Det kan ge ytterligare förståelse för horoskop och dess funktion, samtidigt som det kan öppna intresset för att komplettera sin kunskap med annat som också rör astrologiska riktningen. Skulle man vilja sätta sig in i fler områden än just horoskop, kan en introduktion eller kurs vara utmärkt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *