Hasse Nyander

Medium och healer, lärare och entreprenör, författare och förläggare. Så skulle man kunna beskriva den mångfacetterade Hasse Nyander som bor och verkar i Göteborg. Hasse Nyander är uppvuxen i staden som han själv kallar för Sveriges Jerusalem – Jönköping. Kristendomen omslöt honom som barn men han hade redan tidigt svårt att förstå de vuxnas underkastelse inför en Gud som de samtidigt använde som försvar för deras egna beslut. Hasse Nyander hade ett djupt vänskapsband till sin bortgångna mormor och de andliga upplevelserna han kände som barn kom att påverka honom i tidiga år. Det var dock inget han gärna delade med sig till andra.

Någonstans förstod Hasse Nyander att det han upplevde inte gick hand i hand med den tro som människor i hans närhet talade om. De andliga upplevelserna blev fler och starkare ju äldre han blev, vilket skrämde honom till att tillslut blunda för dem. Han förklarar att det beslut han kom att fatta gjorde honom till sömngångare och även om syftet var att stänga av för att bli som alla andra så kände han sig vilsen under dessa år. Under många år var han sökande men ändå för rädd för att verkligen se vad som fanns framför honom. Uppvaknandet skulle dröja fram till 1995 när han efter många år av marscherande på den materialistiska stigen plötsligt gick in i väggen. Utbrändheten ser han som ett tecken på den inre protest ett liv byggt på illusioner leder till. Hasse Nyanders liv tog en ny riktning och han valde att se och att utveckla sin medialitet, ett arbete som fortfarande pågår. Även om det är hans medialitet som idag är hans inkomstkälla så ser han sig inte som färdiglärd. Allt finns att upptäcka men en livstid räcker inte till.

Hjälpa andra att hjälpa sig själv

Hasse Nyander ser ”att hjälpa andra att hjälpa sig själv” som sin viktigaste uppgift. Visst tar han emot klienter som söker kontakt med den andra sidan och bistår som medium i kommunikationen. Det är till och med en betydande inkomstkälla, men hans viktigaste arbetsuppgift ser han ändå i det kursarbete han håller i. Att kunna bereda vägen för sina klienter som vill vakna upp och öppna upp för andevärlden är det han brinner för. Hasse Nyander håller därför kurser i medialitet var han i rollen som vägledare hjälper sina klienter att finna och komma fram till hur deras egna medialitet fungerar och på vilka sätt de kan utveckla den.

Mediumskap och Ljusbärare

Hasse menar att alla människor har möjlighet att utvecklas och nå mediumskap. Han talar om de fyra olika formerna av mediumskap; Intuitivt mediumskap, mentalt mediumskap, Healande mediumskap och Fysiskt mediumskap som en helhet och håller kurser i samtliga former. Själva utvecklandet av mediumskap ser han dock endast som ett verktyg för att utvecklas till ens sanna jag och därigenom utvecklas som de Ljusbärare vi är. ”Alla är vi Ljusbärare. Vår fysiska kropp är bärare av en kraft och ett ljus som är av andligt ursprung. Vi är ett med Gud och därför behöver vi inga budbärare som för Guds talan, den kan vi var och en föra på egenhand.”

Definition

Ord som medium har fått en innebörd som varierar från person till person vilket gör det svårt att veta vad som egentligen uttrycks. För en tydligare definition menar Hasse Nyander att det rör sig om människor som kommunicerar med det okända. Vill man se bakåt i tiden kan man hitta att ordet använts inom latin sedan 1580 talet. Andra typer av samma ord är medium, medius, mitten, kanal. Gemensamt är att det rör sig om någonting som har kontakt med två delar. Den som är i mitten. För diskussioner om medium i denna bemärkelse är det tydligt att se hur etymologin stämmer överens med definitionen kanal eller medlare. I Sverige har ordet medium varit spritt vida omkring sedan mitten av 1800. Att hitta rätt förklaringar och ord i en terminologi som endast känns till av de som redan är aktiva i rörelsen, kan vara svårt. Detta har inneburit en del problem för den som vill komma in i sammanhanget och jobba medialt.

Kurser

Detta är en viktig del i Hasse Nyanders arbete och någonting han brinner för. Att hjälpa människor som vill komma framåt i sin medialitet och som människor är det viktigaste Hasse arbetar med enligt honom själv. Det finns en uppsjö kurser att välja bland och Hasse erbjuder utbildningar riktade till mentalt- intuitivt- helande- och fysiskt medium. Dessa har delats in i olika nivåer för att man skall få ut så mycket som möjligt av kurserna och komma vidare. Några av kurserna kan ge bevis på de resultat man nått fram till, men detta är inte något som Hasse garanterar. Vissa kommer snabbt vidare fast andra har större behov. Det finns en redovisning för vilka kurser som hålls och hur man anmäler sig till dessa.

Även om det är kurser som är huvuddelen av det arbete han utför hålls också seanser och konsultationer, samt föreläsningar och presentationer om att verka som medium. Värt att nämna: det görs inga konsultationer via telefon! Undantaget är healing på distans vilket inte kostar någonting. Orsaken till att konsultationer kräver direktkontakt är att mötet i sig är en viktig del i sittningen. När man träffas finns en kontakt som inte går att få via telefonen. Sittningar Hasse Nyander genomför sker i allmänhet i Göteborg eller i närområdet. Det är vanligt att han reser runt i landet och man kan skicka e-brev eller ringa för att se om det finns möjlighet att boka möte någon annanstans.

Förutom att hålla kurser och konsultationer skriver Hasse böcker som finns att handla över internet. Den första, gränslösa möten, var en del av den nya vägen Hasse slagit in på, och blev klar efter 6 år. För många som arbetar med sin egen väg i livet kan det kreativa vara ett sätt att bearbeta upplevelser och intryck som banar väg framåt. Så även för Hasse. Känslomässigt är detta en bok som är viktig för honom och det var med eufori han tog emot den bok han skrivit från tryckeriet.

Besök Hasses hemsida

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *