Carina Solöga Högman

En av de mest erfarna inom de mediala och Shamanska traditionerna (i Sverige) är Carina Solöga Högman. I mer än 15 år har hon lett ceremonier och fungerat som vägledare. I Sitt arbete har Solöga tagit hjälp av verktyg som hjälper Carina Solöga Högman och klienten att nå den kontakt som krävs för att kunna ta del av information från jorden och elementen.

”Må ditt hjärta vara som ett medicinhjul en plats du hämtar din visdom ifrån. Må ditt hjärta vara förbundet med den stora modern så att du alltid hör hennes röst tala i ditt hjärta!”

Jorden

Den som är insatt i shamanism kommer att känna igen en hel del av det arbete Carina Solöga Högman erbjuder. Detta är en röd tråd som har en plats både i böcker, musik, trumritualer och vägledning. Jorden och den livgivande kraften är grunden i allting. Att vandra på jorden med respekt och ett öppet sinne är därför mer än ett arbetssätt utan ett sätt att leva sitt liv. Inom shamanismen är trummor vanligt förekommande. Med hjälp av trumman kan man färdas på resor och möta de kraftdjur man får hjälp av. Genom att tolka djurens budskap kan vi få information om oss själva och om allt som finns omkring. I kontakt med jorden och vårt ursprung, kan vi släppa blockeringar och komma vidare med livet.

Vägledning

Inom den shamanska traditionen finns möjlighet att lära sig av allt som finns på jorden. Att kommunicera med djuren och växterna är sätt att nå insikt om livet och om sig själv. Under de ritualer och all undervisning som förekommer, handlar mycket om att Carina Solöga Högman bidrar och hjälper till så du finner lärarna och kan tolka budskapen. Vid konsultationer eller ritualer Solöga genomför, ges du möjlighet att se livet med andra ögon. Till skillnad från hur flera medium arbetar, är inte fokus att kontakta människor vi haft att göra med tidigare i livet. Istället är den fråga om att hitta sig själv och förstå sina drömmar med hjälp av elementen och de fyra riktningarna.

Drömmar har en viktig del i arbetet, och många vet inte om sin dröm och hur de skall ta beslut om framtiden. Under trance antecknar Solöga vad hon får till sig om drömmarna som angår klienten. Därefter kan frågor ställas för att komma till insikt om livet. Hela det möte du får med Carina Solöga Högman kan antecknas och du kan även få med dig inspelning för att komma ihåg vad ni talat om ifall du vill komma tillbaks till detta i framtiden.

Används medicinhjulet kan du hitta blockeringar och hinder som är i vägen för att du skall kunna leva ut din dröm och hitta din fulla kraft som finns därinuti. Solöga har hängivit sig åt arbete med den shamanska traditionen och vägleder många som har behov av sätt att hitta kraft. Jorden är en källa till inspiration och vägledning som vi har tillgång till som varelser och jordbor.

Respekt

Arbetet, som i mångt och mycket går att kalla medialt, bygger på relationen till jorden, djuren och växterna. En länk till vår ursprungskraft och en källa till insikter. Tanken om att vi är varelser av naturen kan för många kännas främmande medan andra är fullt införstådda i detta. När vi är i kontakt med jorden är det viktigt att leva i respekt och vårda jorden. Det som utförs måste göras i respekt till jorden och alla dess invånare. Tacksamhet och respekt är därför mycket viktiga inslag i arbetet. Ritualer för att hela jorden samt för att ta hand om djuren, ingår i de kurser Solöga erbjuder.

Kreativ inspiration

En hel del av arbetet Carina Solöga Högman sysslar med handlar om vägledning samt att lära ut ritualer och tolka budskap. Samtidigt är hon en mycket aktiv författare. Den första boken kom ut redan 1998 och heter Djurens språk. Informationen i boken handlar om vildmarken och all den vishet som går att få ta del av genom skogen och naturen. En stor del av boken går också in på medicinhjulet vilket spelar en betydande roll i den shamanska traditionen. Solöga talar om de fyra riktningarna och hur man kan hitta svar genom varelser på jorden. Varje djur har sina egenskaper och står för olika faser i livet. Boken är skriven inspirerad av det möte Solöga erfor med korpen.

År 2003 kom Växternas språk, nästa bok, ut. Denna bok är inte en fortsättning på denna förra utan en bok att läsa för att bredda sig ytterligare. Denna gång mot att förstå växter och lära sig den kunskap dessa bär med sig. Boken tar också upp medicinhjulet ur jordiska perspektivet och diskuterar fyra riktningar.

Förutom att skriva böcker är Solöga musiker och låtskrivare. Hon har gett ut skivor med sin musik och har även komponerat och sjungit in låtar för diverse event. Hennes musik visar influenser från ethno-musik och även 60- 70-talets rocktradition. Dessutom finns skivor med trumresor var du lyssnar till vad Solöga säger till rytmen. Trumresor är en vanlig del i den shamanska tradition Solöga följer. Genom rytmerna och ljudet kan man gå ner i trance och färdas genom världen. Att vara med om en trumresa är någonting de flesta kommer ihåg långt efter att tonerna stannat. Den visdom som kan träda fram är ofta viktig för personen som lyssnar och kan bidra till stora förändringar.

Företag

De böcker och skivor Carina Solöga Högman gett ut, finns att köpa via hennes sida på internet. Företaget som tar hand om all försäljning är Mitten av världen förlag som drivs av Carina Solöga Högman och John Andréasson. Under sommaren 1991 startades verksamheten som nu funnits i över 20 år! Workshops och förläggarverksamhet, konserter och fester, ingår i verksamhetsbeskrivningen och den tråd som går genom allt arbete är naturen och shamanism. Inspirationen är direkt från vildmarken och den kraft som finns omkring oss. Webbutiken som finns att hitta via hemsidan, erbjuder skivor, böcker och event men är också ett bokningssystem för den som vill gå någon av kurserna eller boka tid för vägledning av Solöga och hennes verktyg.

Besök Carinas hemsida (vi saknar för närvarande information om rätt adress)

3 reaktion på “Carina Solöga Högman

  1. Hej Carina!
    Kommer du att ha någon föreläsning eller kurs i närheten av Gävleborgs län?

    Med vänlig hälsning Lena

  2. Hej Carina!

    Jag undrar om du ska ha någon föreläsning eller kurs i närheten av Gävleborgs län?
    Med vänlig hälsning Diana

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *