Attraktionslagen

Om Attraktionslagen – attrahera mer av vad du redan har. Det är vanligt att man söker efter någonting utan att riktigt hitta rätt. För många kan det vara fråga om ett jobb man vill ha, en situation man önskar finna, bättre hälsa, en bil eller vad som helst man kan vilja ha. Frågan är hur man skall komma dit och hur man skall gå till väga för att uppnå det man sökt. När man vill någonting riktigt mycket kan det kännas hopplöst om man inte når fram. Dock kanske det inte handlar om att kämpa hårt utan om att känna sig fram och hitta en riktning. I attraktionslagen utgår man utifrån vad man känner och hur man jobbar med att söka sig till vad man vill. Ännu mer handlar det om att attrahera vad man önskar. För den som är intresserad av att jobba med att dra till sig vad man önskar istället för att söka sig fram till det man vill hitta, kan attraktionslagen vara intressant.

The secret

En av de böcker som fått allt fler läsare och tittare är the secret vilken handlar om hur man attraherar saker och ting. Inte sällan kan man hitta såväl kurser som tips för hur man skall komma vidare med övningar och önskningar. Det skulle vara svårt att väva in hela boken i denna artikel, men vi kan diskutera några av de områden boken täcker.

I stort handlar det om att attrahera vad man önskar. Detta hävdar man skall ske genom att känna hur det är att vara där. Om du vill ha karriär skall du tänka att du redan har vad du söker. Är det ekonomisk framgång skall du känna dig rik. Tanken med the secret är att man skall dra till sig mer av det man redan upplever. Som magnetisk kraft för det man sänder ut. Att rikta in sig på vad man inte vill är vanligt men det sägs hindra dig från att nå vad du söker. Om du siktar in dig på vägen kommer du inte nå målet. Du behöver istället söka dig till känslan av att vara framme och på så vis attrahera detta.

Om man inte har funderat över attraktionslagar tidigare kan man ha svårt att sätta sig in i hur detta skulle fungera eller huruvida det är en väg som funkar men det finns åtskilliga personer som bestämt kan påvisa hur de sett attraktion bidra till att de nått vart de tänkt. Många gånger sker det på sätt man kanske inte riktigt hade tänkt sig, men det viktiga är att man når framåt. Kanske blir det någonting i stil med vad man önskat eller kanske till och med i detalj. Det viktiga är att ha klar sikt framåt.

Känsla

En känsla är utanför den logiska världen och behöver inte ha någon grund i vetenskap. Det är upp till var och en att känna och tänka fritt. Detta är en förutsättning om man skall resonera kring attraktionslagen. Känslorna har inte barriärer som annars kan hindra en från att våga ta sig dit man vill. Även om vi kanske är överens om att vi inte är i Australien, kan vi hitta känslan och föreställa oss landskapet, ljuden, och allt som hör till landet. Om vi gör detta till perfektion och känner att vi sitter i en stol på just den plats vi söker oss till, kan vi utifrån lagen om attraktion hitta en väg dit. Förvisso är det rimligt att ifrågasätta det hela men de situationer förespråkare berättar om säger att det finns en poäng med hela denna tanke. Vi kan också se att det förekommer en hel del indikationer om att det kan fungera.

Inte negationer

För att ha sikte mot vad man önskar är det viktigt att inte fastna kring det vi inte vill. Det är inte ovanligt att man talar om det man vill slippa istället för att känna det man vill nå. Att ständigt känna rädsla och skräck för någonting är inte vägen till lugn. Istället kan vi bli stressade och hamna i situationer vi inte skulle vilja befinna oss i. Det är också vanligt att helt tappa vad man vill för att endast se det man vill komma undan.

Skulle vi gå in på attraktionslagen och försöka hitta sätt att attrahera ro, kommer det förmodligen inte hjälpa att springa på kurser och diskutera hur man kommer ifrån allt som heter stress och neuros. Istället kanske vi skulle komma närmare genom att andas och ta några minuter i stillhet. Man attraherar genom känslor och valet av hur man fokuserar. Känn ro för att få mer av detta, även om du inte har det för tillfället. Sätt dig in i känslan och gå in i den till varje pris. Hur känner du ro, vad gör du under tiden, vad innebär det, hur känns det?

Affirmation

I samtal om attraktionslagen och hur man skall göra för att uppnå det man söker, är det vanligt med affirmationer. Det är sätt att jobba med sin känsla och en väg att attrahera. Den som vill gå in på det hela med vetenskaplig inriktning kan se det hela ur en vilja att forma vanebeteende i känsla. Det finns många sätt att jobba med affirmation och attraktionslagen, men det som kan vara lätt för den som vill komma igång, är att upprepa påståenden.

Tanken med denna variant är att lära sig tänka i vissa banor. Istället för att säga att man skall bli vänligare mot sina grannar, eller att man skall sluta vara tjatig och ilsk, kan man upprepa att man tycker om grannarna och att man är vänlig. Kanske är detta någonting som känns banalt, men faktum är att vi lär oss att tänka i vissa mönster. När vi reagerar upprepar vi mönster vi lärt in sedan lång tid tillbaks. Att jobba med affirmation är en övning i att reagera på nya sätt och nå andra effekter. Vad man än vill attrahera, kan det hjälpa att komma igång med sätt att tänka i nya banor för att nå dit man vill.

Bilder

För många kan det kännas bra att jobba med bilder när man vill attrahera. Det känns i vissa situationer för abstrakt att tänka känslor och att uppleva utan att ha någonting klart för sig. Detta är en av orsakerna till att många som förespråkar affirmationer också har bilder att titta på. Vill du uppnå någonting kan det vara enklare om du hittar en bild att fokusera på för att där hitta känslor. Kanske är det sol på bilden och du kan föreställa dig känslan av värme, framgång eller vad du förknippar med den bild du valt ut. Det är många gånger bra att ha detaljer i dessa för att man skall komma så nära det går. Attraktionslagen handlar om att dra till sig mer av det man är och har. Därför är det bra om man kan tänka sig någonting konkret.

Har du en känsla för det som du önskar uppnå är det lättare att nå dit. Tänk på när du skall gå i mataffären. Har du klart för dig vad du vill handla är det troligt att du också får de varor du behöver. Om du tänker på att du inte vill känna hunger kan det bli en hel del olika saker du kommer hem med, men kanske inte det som går att kombinera för att bjuda till middag eller till kvällsmat. Om du är noga i din känsla för vad du vill, och till och med jobbar med bilder för att kunna nå så nära det går, är det större möjlighet att det funkar. Enligt de som jobbar med frågor om attraktionslagen är det inte någonting konstigt eller avancerat. Istället handlar det bara om att fråga efter någonting och ställa in sig på att det redan finns. Detta är vad som krävs.

Vanlig tanke

Det är inte konstigt att föreläsningar och böcker om attraktionslagen är sökta. Kan det vara smidigt och enkelt och ändå ge resultat är det många som är intresserade. Dessutom blir det allt vanligare med tankar om detta sätt att fråga efter det man önskar vilket innebär att man kan tala öppet om sådant utan att man behöver försvara sig och berätta hur man tänker. Den som inte tidigare känner till attraktionslagen och hur affirmationer kan bidra till att man når framåt i livet, har en hel del att se och läsa för att hitta mer information. Denna sida handlar om attraktionslagen och tar upp olika inriktningar och sätt att resonera.

Lagen om attraktion och affirmationer är inte någonting konstigt eller svårförklarligt. Det är bara ett sätt att nå dit man vill utan att behöva oroa sig för hur utan istället fokusera på att det kommer. Detta är en av de saker vilka bidrar till att frågan om attraktionslagen blivit så intressant under senare år. När man fokuserar på vägen och missar avfarten till det man vill nå, är det svårt att hamna i den situation man söker. Har man sikte på vad man önskar är det enklare och rimligt att komma fram. Hoppas du fått reda på vad du sökt om attraktionslagen och välkommen tillbaks för mer info.

En reaktion på “Attraktionslagen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *