Anna-Lena Vikström

Med rötter Vilhelmina och ambition att se människan som en helhet, har Anna-Lena Vikström blivit ett av landets mest välkända medium. Hon har blivit känd som Värmlands egen Saida, och går att läsa om i ett 20-tal tidningar över hela Sverige. Anna-Lenas arbete som medium började redan i tonåren. Som född med en fallenhet för det mediala, var det naturligt att omsätta egenskaperna i praktik! Från och till har hon valt att genomgå utbildningar för att kunna bredda sitt yrkesområde och ägna sig åt andra typer av jobb, men det har alltid funnits en vision om att återuppta och sprida de traditioner som håller på att glömmas bort. Att sprida information och lära ut tekniker så billigt som möjligt är någonting som är signifikant för arbetet. Det är viktigt att alla känner sig omhändertagna och sedda. Vad man än söker och vilka egenskaper man kan tänkas ha med sig, behöver man ibland hjälp med att förfina teknikerna och hitta sia metoder för att nå dit man vill.

Utbildningar

Trots att hon känner sig kallad att arbeta som medium, har det inte varit en självklarhet att det skall vara utformat på ett visst sätt. Redan i början av yrkeslivet utbildade sig Anna-Lena till diakon och har sedan gått vidare med att studera psykoterapi och även psykologi under ett antal år. Detta är någonting som är till hjälp i arbetet som medium då det möjliggör att se hela människan och även förstå bakomliggande problematik och oro som kan vara ett hinder för individen. Detta är en viktig del som är i linje med Anna-Lenas önskan om att få bidra till att alla människor skall få hitta sin innersta begåvning och skapa sitt liv till att ta den form man behöver.

För Anna-Lena är livet som traditionellt medium långt ifrån det glamourösa. Istället för att ta så mycket betalt som möjligt, har hon valt att arbeta hårt för att sänka priserna vilka nu är betydligt under nivån som tidigare varit.

Reiki

Denna healingform har i perioder omgärdats av otaliga artiklar och böcker. Höga avgifter och svårtillgänglighet har dessvärre varit någonting som gått hand i hand med undervisningen. Detta har under senare år kommit att förändras drastiskt! Anna-Lena är en av de som vill att den som behöver också skall få möjlighet att utveckla sina förmågor och ta sig dit han eller hon vill. Denna tanke har legat till grund för Anna-Lenas arbete med att sänka priserna och göra Reiki-healing tillgängligt för den som vill.

Anna-Lena är en av de mest erfarna inom Reiki-healing med 15 år bakom sig. Dessutom har hon studerat och undervisat i Japan där man sägs vara först med tekniken. Till skillnad från hur situationen såg ut för 20 år sedan, är det nu öppet att fråga och berätta om Reiki. Tidigare kunde det förekomma en hel del hemlighetsmakeri vilket hindrade människor från att sätta sig in i vad det egentligen handlade om. Nu finns det en hel del lärare runt om i världen, och alla har sitt sätt att lära ut. Det finns ingenting helt standardiserat i undervisningen, varför hon rekommenderar att man går samma kurs hos flera lärare. Själv ger hon, och förespråkar, att man skall ge halva kurspriset för den som redan gått utbildningen men som vill bredda sig genom att studera för en annan lärare. Det är inte alla som delar denna uppfattning, eller Anna-Lenas tankar om hur man skall lägga upp en kurs, men i och med det stora antalet kurser att välja mellan finns det alltid möjlighet att gå till någon som har den typ av kurs man söker.

Traditionellt är det inte Reiki man skall ta betalt för. Det är istället en fråga om den tid det tar att lära ut. Riktpriserna Anna-Lena arbetar med finns att hitta på hennes hemsida. Dessa priser är i allmänhet långt under vad som tidigare debiterats för sådana kurser. Återigen kommer vi tillbaka till att hjälpa människor. Det skall aldrig handla om att bli förmögen utan istället om att erbjuda människor tillgång till någonting de kan ha användning för.

Allt om..

Den som vill ge sig iväg på upptäcktsfärd och läsa mer om olika tekniker och sätt att arbeta, kan hitta åtskilligt på hemsidan. Det är svårt att veta vad man letar efter om man inte är van vid terminologi som används i dessa sammanhang, och många gånger rör det sig om en hel del pengar för den som vill sätta sig in i något specifikt. Anna-Lena ser människan som en individ med en mängd behov. Därtill kommer också olika möjligheter. Dock har allting med vartannat att göra. Mindfulness och stresshantering är metoder att hålla sig i balans och inte tappa fokus. Mediala förmågor om relation och kontakt med andra sidan. Därtill kommer healing och en rad andra områden man kan dras till.

För den som inte har någon tidigare erfarenhet på området, eller kanske inte funderat kring dessa tekniker, kan det framstå som ett virrvarr av tekniker och metoder man kan använda sig av för olika situationer. Egentligen är det enklare än så. Det handlar om att hitta vägar att leva sitt liv och att kunna nå dit man vill. De traditioner Anna-Lena följer, är inte någonting som nyss uppfunnits eller som tagits fram för att sälja produkter. Tvärtom! De healingformer och den mediala egenskap som lärs ut, bygger på traditioner vi haft tillgång till under sekler.

Dock faller saker och ting i glömska vilket är en av orsakerna till att väldigt få känner till hur man gör och varför man påverkas på olika sätt av sin omgivning. Det är således inte fråga om att introducera någonting nytt och fabrikstillverkat, utan om att bevara tekniker och traditioner som under generationer varit en självklar del av vardagen. Healing och kontakt med andra sidan kan göras genom flera olika tekniker och på varierade sätt. Samtidigt som detta är möjligt, är det till stor del fråga om samma healing och kontakt. Man kan bara ha olika lätt för några av de verktyg man kan använda sig av.

En reaktion på “Anna-Lena Vikström

  1. Förstår att det är väntetid, men nu är det ett år sen jag ringde till telefonsvararen,och lämnade namn, Telnr som man ska göra….

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *